Online Feminist Mekan’da Cuma Buluşmalarının ikincisini yapıyor!

Alev Özkazanç, Cemre Baytok ve Özlem Barın ile “Feminist Politikada İfşa ve Adalet Arayışı” üzerine konuşuyor.

Cuma Buluşmalarının çağrısı:

“Feminist politikada ifşa ile adalet anlayışı” – Alev Özkazanç, Cemre Baytok ve Özlem Barın ile online feminist mekan’da cuma buluşmasındayız!

22 Ocak 2021 cuma saat 20.00’de zoomda buluşuyoruz.

İfşa, 2000’lerde feminist politikanın en çok tartışılan yöntemlerinden. Bugünlerde bu tartışma sıklıkla “kadının beyanı esastır” ilkesini sorgulayarak veya bunu sorgulayanlara karşı ilkeyi açıklama bağlamında yapılıyor. Kadınların beyanını sorgulayan, erkekleri koruyan ifşa karşıtı yaklaşım, bizim kendi aramızda bu yöntemi konuşmamızın da önünü keserek üstüne derinleşmemizi, pratiğimize eleştirel bakmamızı engelliyor. Biz ise, bu ilkeyi temel alan feministler olarak, aynı zeminde olduğumuzu bilmenin güveniyle ifşa yöntemine dair tartışmayı umuyoruz. Kimi sorular sorarak başlıyoruz: Tarihsel olarak baktığımızda bugün ifşayı nasıl değerlendirebiliriz? İfşa ile talep edilen adaletin hukuka sığmayan sonuçları neler? Bu talep edilen nasıl bir adalet ve bunun sosyal çevremiz ve feminizmle ilişkisi nedir? Feminist hareket bugün ifşaya dair nasıl söz kurmalı? Özlem Barın, Cemre Baytok ve Alev Özkazanç’ın açılış konuşmalarıyla bu tartışmayı açmaya hepinizi bekliyoruz.

Etkinliğin zoom linki için feministcuma@gmail.com adresine mail atarak kayıt yaptırabilirsiniz.

*Etkinlik erkeklere kapalıdır*

Pin It on Pinterest