İstanbul Sözleşmesi ETUC Kadın İşçiler Manifestosu’nda: İyileştirmelerde eşitlik istiyoruz

Çeviri: Necla Akgökçe      nakgokce@gmail.com 

ETUC’lu kadınlar geçtiğimiz hafta yapılan Avrupa Sosyal Zirvesi’nden önce pandemi temelli ekonomik krize karşı kadınların güçlendirilmesi ve yapılacak iyileştirmelerde kadın erkek eşitliğinin gözetilmesine ilişkin 10 maddelik bir talepler listesi yayımladıİstanbul Sözleşmesi’ne uyulsun, talebi de talepler arasında yer alıyor. 

Talepler şöyle;

  • Cinsiyet eşitliği mücadelesini zirveye taşımaları için sendikalara daha fazla destek

Kadınlar için daha yüksek ücret, daha fazla iş güvenliği, eğitim, sağlık istemeli, kısa çalışma saatleri, ücretli izinler ve emeklilik hakları savunulmalıdır.  Sendikalar içinde birleştiklerinde daha iyi koşullara sahip olacakları konusunda kadınlar ikna edilmelidir.

  • Tüm Avrupa’da kadınlara eşit ücret

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde AB genelinde cinsiyete dayalı ücret farkı 2104 yılına kadar kapanmayacaktır. Eşit ücreti garanti altına almak için asgari ücretler ve ücret şeffaflığına ilişkin AB direktiflerinin, mevzuatın iyileştirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Ücret açığının kapatılması için güçlü sendikalara ihtiyaç var,

  • Yaşamın devamını sağlayan iş kollarında çalışan kadın işçiler için ücretler yeniden yapılandırılarak ücret eşitliği sağlanmalı.

Hemşirelik, bakım işleri, temizlik işlerinde genel olarak kadınlar çoğunluktadır. Ayrıca kasiyer kadınlar da COVİD salgınında en önemli işleri yaptılar. Bu kadınların yaptığı işler adil ölçülere göre ölçülmeli emeklerinin gerçek değeri ücretlerine yansıtılmalıdır.  Eşit değerde işler için eşit ücret ödenmelidir.

  • Emeklilik için kaynak yaratılmalı

Geçmişte yaşlı kadınlar cinsiyetçilik nedeniyle daha düşük ücretler aldığından bu ayrımcılık emekli maaşlarına da etkileyerek kadın emeklilerin ücretlerinin düşük olmasına yol açtı. Pek çok yaşlı kadını kalıcı yoksulluğa sürükleyen, emeklilik maaşlarındaki yaşlı kadınlar aleyhine olan bu açık kapatılmalıdır..

  • Klişelere hayır

Yeniden yapılanma planlarında kadın- erkek meslekleri konusunda klişelerle mücadele etmek için yeterli kaynak ayrılmalıdır.  Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm gibi yeni teknoloji alanlarında kadınlar için fırsatlar yaratılmalıdır. İş değiştiren kadınlara ve geleneksel olmayan iş alanlarında çalışmak isteyen kız çocuklarına maddi destek sağlanmalıdır.

  • İşyerinde çevrim içi ve çevrim dışı şiddet ve cinsel tacize son verilmeli

ETUC’un kadın sendikacılarla yaptığı bir araştırmada katılımcıların yüzde 84’ü işyerinde şiddet ve cinsel tacize ilişkin yasaların yetersiz olduğunu söylediler. Tüm üye devletler ILO’nun 190 Sayılı Sözleşmesini acilen onaylamak için gerekli tedbirleri almalıdır.

  • Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet durdurulmalı

COVID salgını, kadına yönelik aile içi şiddeti yadsınamaz bir şekilde arttırdı. Çevrimiçi ve dijital tacize sıfır tolerans! Tüm ülkeler İstanbul Sözleşmesini onaylamalı ve AB de buna katılmalıdır. Bu kız çocuklarını ve kadınları kapsamalı, bu konuda çeşitliliğin korunmasına da saygı duyulmalıdır.

  • Kadın haklarına yönelik ters tepkilerle mücadele etmeli

Aşırı sağcıların, kadın haklarına karşı geliştirdikleri tepkilerle mücadele edilmelidir. Kadınların güvenliği, cinsel sağlık ve üreme sağlığına yönelik haklarına karşı saldırılar durdurulmalıdır.

  • İş-yaşam dengesi sağlanmalı

COVID salgını sırasında, bakım işlerini kadınlar yürüttüler. İş yaşam dengesini sağlayan, kapanma hakkını gözeten ve uzaktan çalışmayı düzenleyen uygulamalar yapılmalı.

  • Bakım için birinci sınıf bir altyapı geliştirin

Bakım altyapısını iyileştirmek için yeniden yapılandırma paketinden fonlara ihtiyaç vardır ve uygun fiyatlı, yüksek kaliteli çocuk bakım tesislerinin sayısı artırılmalıdır. Avrupa çapında çalışan ebeveynler için ödeme yapılması ve çocuk bakımı alanında çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Yaşlılar ve bakıma muhtaç kişilere yönelik uygulamalar da artırılmalıdır.

Kadınların çalışma hayatına katılımı ve gerçek anlamda bir uyum ancak böyle mümkün olabilir.

Pin It on Pinterest