KESK

Erdoğan tüm iş kanunlarını tek bir çatı altında toplayacaklarını duyurdu. Çalışma Bakanlığı Stratejik Planı’nda “esnek çalışma düzenlemelerinin etkinleştirilmesi”ne yer verdi. Milyonlarca işçi-emekçinin hayatını etkileyen bu düzenlemelere dair ayrıntılar belirsizliğini korurken sendikacı kadınlar, güvencesizlik tehlikesine dikkat çekti.
Tüm Bel-Sen 3 No’lu Şubesi’nin Adalar Belediyesi’yle imzaladığı toplu sözleşmede kadınlar için radikal talepler yer aldı. Sürecin mimarlarından Alev Tosun ve Nermin Bakacak işyeri şiddetine karşı mücadele etmeyen toplu sözleşmelerin eksik kaldığının altını çizerken Kadıköy Belediyesi deneyiminden yararlandıklarını vurguluyorlar.
KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, bu seçimlerin kadınlar için yaşamsallığına dikkat çekerek, başta kamu emekçileri olmak üzere tüm kadınlara şu çağrıyı yapıyor: “Yaşamımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için 14 Mayıs’ta sandık başında ve sandık peşinde olalım.”
Sendikal faaliyetleri nedeniyle KHK’yle ihraç edilen öğretmen Hüda Yıldırım, yedi yıldır işsizliğe, itibarsızlaştırmaya karşı mücadele ediyor. Hatay’da zar zor kurabildiği yaşam, depremle birlikte yeniden alt üst olmuş. “Benim için her yönüyle zor olan koşullar, şimdi daha da ağırlaştı. Bu yüzden kadınların dayanışması çok kıymetli” diyor.
KESK Kadın Sekreteri Gevher, 8 Mart’ta iktidarın patriyarkal politikalarına karşı tüm illerde sokağa çıkacaklarını duyurdu. Çalışma yaşamındaki eşitsizliklerin depremle birlikte derinleşeceğini belirten Gevher, “Önümüzdeki sürecin kadınlar açısından güvencesizliği, bakım yükünü, şiddeti artıracağı aşikâr. Mücadeleyi yükselteceğiz” dedi.
KESK, deprem bölgesinde koordinasyon çadırları kurmaya hazırlanıyor. KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun, “Biz özellikle kadınların ve LGBTİ+’ların ihtiyaçlarını gören bir yerden planlama yapmaya çalışıyoruz. Koordinasyon çadırlarıyla daha hızlı ve koordineli şekilde hareket edebileceğiz” diyor.
1 Mayıs öncesinde konfederasyonlardan, bağlı sendikalardan, meslek örgütlerinden kadınlara sorunları ve kadın taleplerini sorduk. Pandemi de artan iş yükü ve kadına yönelik şiddet temel sorun. Tüm kadınların ortak talebi ise İstanbul Sözleşmesinin feshinin iptali, ILO190’nın imzalanması, 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması… Bunların yanı sıra ücret eşitliği de istiyorlar.
İşçi sendikalarında feminist uzmanlar cinsel tacizin bir disiplin suçu olarak tüzüklere girmesini sağladı ama sağ yönetimler kadın çalışmalarını geriletti. KESK’te üyelerin ve uzmanların feminist olması ciddi  değişimlere yol açtı. Sendikalarda daha köklü dönüşümler için üye katılımı ve dayanışma şart.
İçeriklerimizi kaçırmamak için e-posta bültenimize ücretsiz abone olun!