patriyarka

“doğum izninin sadece kadınlara verilmesinin kadın istihdamını düşüreceği, kadınların evde yapılacak, düşük gelir getiren işlere mahkum olacağı ortada. doğum izni, ancak iki ebeveyn için de geçerli olduğunda teşvik edici olabilir.” ayşe düzkan düşen doğurganlık oranına bağlı olarak kadınların çalışma yaşamını düzenleme meselesini masaya yatırıyor.
“Frieda Afary’nin geçtiğimiz günlerde çıkan Sosyalist Feminizm Yeni Bir Yaklaşım isimli kitabında patriyarkal sistemden çok kapitalist üretim tarzının neden olduğu yıkımı gözler önüne sererken feminist ve sosyalist feminist düşünürlerin yardımıyla çözüm üretmeye çalışıyor. Bizi kendi üzerimize de düşünmeye çağırıyor.”
“Yaşını Gösteren Kadınlar” kadınların yaş ve yaşlılık deneyimlerini anlattığı bir kitap. Kadın yaşlılığını “patriyarkal kapitalist kültürden” ayrı düşünmeyen arkadaşlar, buradan hareketle yaşlılığın kavramsallaştırılmasına sıcak bakmadıkları gibi yalnız yaşlı kadınların değil genç kadınların da ayrımcılığa uğradığını, gerontokrasinin kadınlar için de geçerli olabileceğini söylüyorlar. Editöryal ekiple konuştuk.
“iktidara karşı mücadele de, bizler için özel alandan yani her kadının kendi evinde, kişisel özgürlük ve eşitlik talebi için isyanının yanında durmakla hatta onu ateşlemekle başlıyor.”
“En radikal değişimler günlük hayatımızda, günlük pratiklerimizde yaşanan değişimlerdir. Kadınların yalnız yaşama isteği, aile ortamından çıkma, hiç olmazsa evlenmek zorunda olmayan kadınlar için evlenmeden yaşama alternatifleri yaygınlaştıkça evlerin patriyarkadan arınması da artacak.”
feminizmin de kapitalizmle ilgili söyleyecekleri var muhakkak ki. ama feminizmi sadece piyasa karşıtlığıyla tanımlamanın içini boşaltmak anlamına geldiğini görüyorum. tabii erkekleri rahatlatan bir yanı var bunun.
Dört duvar arasından çıkarak, duvarları kaplayan kırmızı tuğlaların işçisi oldular. Bu üretim için kurulmuş fabrikalarda işi öğrendiler. Nasıl yapıyorlar, neler yaşıyorlar? Tuğla işçisi kadınlar anlattı.
Bu yıl 1 Mayıs’a seçimlerin gölgesi altında girerken kadın işçiler, kadın emekçiler, ev içi köleler olarak her nerede emeğimiz sömürülüyorsa tamamına karşı isyanla sesimizi yükseltelim. İşyerleri, fabrikalar, tarlalar, evler, aile işletmeleri, sendikalar, siyasi partiler… “Kadın emeği sömürüsü nerede, isyan orada!” demek için haydi 1 Mayıs’a!
İçeriklerimizi kaçırmamak için e-posta bültenimize ücretsiz abone olun!