seks işçiliği

Caliban ve Cadı isimli eseriyle tanıdığımız maddeci feminist, otonomist, aktivist ve akademisyen Silvia Federici, ‘Ücret Patriyarkası’* isimli kitabıyla bu kez bize Marx’ın temel metinlerini tekrar gözden geçirme ve patriyarkanın ücret halini tartışma imkânı sunuyor.
Red Canary Song seks işçileri kolektifinin bir üyesi olan Wu, sınıf, ırk, cinsiyet ve fahişelik fobisinin kesiştiği noktada beden işini tartışıyor.
İçeriklerimizi kaçırmamak için e-posta bültenimize ücretsiz abone olun!