ücretli izin

Nilüfer Belediyesi “Nilüfer Belediyesi Çalışanlarına Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberi”ni 2023 yılında tamamladı ve uygulamaya başladı. Rehberi hazırlayanlardan Belediye Eşitlik Birimi’ne bağlı Kadın Dayanışma Merkezi sorumlusu sosyolog Merve Yalçınkaya bu süreçteki deneyimlerini bizimle paylaştı.
Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB)’nin kadın yapısının uzun mücadeleleri sonucunda. 1 Eylül 2019’da bir aylık yasal babalık izni kabul edildi. İznin üçüncü yılında yararlanan erkeklerin sayısı oldukça az. Birlik, izin süresince devletin verdiği aile yardımının az olduğunu, ücretli izin olması gerektiğini, erkeklerin bakım işlerine ancak böyle çekilebileceğini söylüyor…
TMMOB’a bağlı Mimar Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nin bir süredir tıkanma halinde olan toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Toplu sözleşmede Mimarlar Odası çalışanı kadınlar lehine düzenlemeler bulunuyor. Kadınlar 8 Mart’larda ücretli izin alacak. Mobbinge karşı sendika mücadele edecek ve en önemlisi kadınlar bir günlük regl iznini resmi olarak kullanabilecek.
İçeriklerimizi kaçırmamak için e-posta bültenimize ücretsiz abone olun!