Sol Partiler Kadın Emeğine Nasıl Bakıyor?

‘Sol Partiler Kadın Emeğine Nasıl Bakıyor?’ başlıklı raporumuzu dün düzenlediğimiz toplantıda kamuoyuyla paylaştık. Toplantıya aralarında çeşitli sol partilerden kadınların da olduğu 40’a yakın kadın katıldı.
Raporumuzu açıkladık
Paylaş:

Kadın İşçi Dayanışma Derneği olarak hazırladığımız ‘Sol Partiler Kadın Emeğine Nasıl Bakıyor?’ başlıklı raporumuzun sunumunu dün İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdik. Toplantıya, aralarında çeşitli sol partilerde siyaset yapan kadınların da olduğu 40’a yakın kadın katıldı.

Toplantıda önce Kadınİşçi editörü Necla Akgökçe, bu raporu hazırlama fikrinin nasıl doğduğuna ve raporun hazırlanma sürecine ilişkin bilgiler verdi. Ardından Feryal Saygılıgil, raporun sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak forum bölümümüzde raporumuz ve sol partilerin kadın emeği politikaları üzerine hep birlikte konuştuk, tartıştık.

Basın bültenimizi ve raporumuzu sizinle paylaşıyoruz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Basın bülteni:

SOL PARTİLER KADIN EMEĞİNE NASIL BAKIYOR?

Türkiye’de sol yelpazede yer alan siyasi yapılar ve partiler çeşitli konularda ortaklaşsalar da ideolojik yaklaşımlarında farklılıklar söz konusu olabiliyor. Bu farklılıklarsa emek politikalarında özellikle de kadın emeği politikalarında kendini bariz bir biçimde gösteriyor.

Türkiye tarihi bir seçime doğru giderken, hazırladığımız bu rapor kapsamında sol siyaset yapan partilerin kadın emeği politikalarını analiz ederek kadın işçilerin emek piyasasındaki gerçek durumunu tartışmayı ve sol partilerin kadın emeği politikalarını, önerilerini kadın işçiler lehine gündemleştirmelerini amaçlıyoruz.

Kadın emeği konusunda atılacak somut adımlar hem eşitsizliklerin giderilmesinde hem de Türkiye’deki solun sözünün çoğaltılmasında önemli rol oynayacaktır.

Buradan yola çıkarak EHP, EMEP, HDP, SOL Parti, TİP, TÖP, TKH, TKP, Yeşiller Partisi ve Yeşil Sol Parti’nin kadın temsilcileriyle,

 • sol partilerin kadın emeğini gündemleştirmesi,
 • parti içi kadın yapılarının ve kadın emeğine ilişkin kadın komisyonlarının varlığı,
 • sendikaların kadın emeğine ilişkin politikalarını güçlendirmek için yapılanlar,
 • genç kadın işsizliği,
 • kadın işçi sağlığı ve iş güvenliği, kadın işçi cinayetleri,
 • ILO 190’ın öneminin farkındalığı, 
 • eşdeğer işe eşit ücret, ücret şeffaflığı
 • asgari ücret,
 • cinsiyetçilikten arındırılmış ücret sistemleri,
 • karşılıksız ev emeği, kreş hakkı,
 • çalışan kadın yoksulluğu,
 • toplu sözleşmelerin kadın işçi hakları ve eşitlik mekanizması olarak kullanımı,
 • toplu iş sözleşmesinde regl izninin yer alması,
 • ev içi şiddet ve iş yaşamında şiddet,
 • deprem sonrası sol örgütlerin kadın emeği politikalarındaki somut değişimler

vb. konularda ve parti temsilcilerinin feminist yapılarla ilişkileri üzerine görüştük. Bütün bu görüşmelere ek olarak sol partilerin tüzük ve programlarını, kadın emeği konusunda çıkarmış oldukları broşürler, raporlar, kampanya metinlerini inceledik.

ÖNERİLERİMİZ

 • Sol siyasi partiler pek çok alanda olduğu gibi kadın emeği alanında da çalışmalarını ortaklaştırmıyorlar. Herkes bu çalışmaları kendi partisi içinde gerçekleştiriyor. Raporda kreş ve regl izinleri gibi kadınların sosyal haklarına ilişkin tek tek kampanyalar yürütüldüğü görülüyor. Eşit haklar için verilen bu mücadelenin ortaklaştırılması hükümetlere karşı pazarlık gücünü artırarak daha kolay sonuç almayı sağlayacaktır.
 • Seçim İttifakı olarak görülen Yeşil Sol Parti içine giren partilerin kadın emeği çalışmalarının seçimden sonra da ortaklaşması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi aralarında bir kadın emeği ağı kurabilirler.
 • İttifak dışı sol parti ve yapılarla sendikalar, kadın emeği alanında çalışan feminist gruplar da bu ağ içinde yer almalıdır.
 • İşyerinde cinsel tacize ve şiddete karşı en yetkin uluslararası sözleşmelerden biri olan IL0 190’ının imzalanması için yukarıda saydığım tüm parti grupları içine alan geniş bir kampanya örgütlenmelidir.
 • Kadın-erkek arasındaki ücret ayrımcılığına son verecek, ücret eşitliği konusunda tartışmaları ve dünyadaki çözüm önerilerini bir araya getirip, ülkeye ilişkin politikalar üretecek, toplumsal cinsiyet temelli bir ücret çalışmaları grubu kurulmalıdır.

Raporun tamamı:

Paylaş:

Benzer İçerikler

Bu söyleşiyi yaptığımızda HDP’nin Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime gireceği açıklanmamıştı. Ama emek, kadın emeği politikaları konusunda bir değişiklik yok. Gezici ve geçici tarım işçileriyle özel olarak ilgilenen HDP, ücretli emek politikalarını da ev içi emeğini gözeten bir yerden kuruyor.
İçeriklerimizi kaçırmamak için e-posta bültenimize ücretsiz abone olun!