Kütüphaneden Cumhuriyetin Kadınları, Kadınların Cumhuriyeti Sempozyumu

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında “100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenliyor. Kadın emeğinden kadın tarihine, cinsel kimlik, yönelim, cinsiyetçilikten ataerkilliğe, edebiyattan, dijital medyaya çok farklı konu başlıklarının olduğu sempozyuma siz de bildirilerinizle başvurabilirsiniz.
Paylaş:
Haber Merkezi

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında “100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenliyor. Kadın emeğinden kadın tarihine, cinsel kimlik, yönelim, cinsiyetçilikten ataerkilliğe, edebiyattan, dijital medyaya çok farklı konu başlıklarının olduğu sempozyuma siz de bildirilerinizle başvurabilirsiniz.

Türkiye’de kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında zengin bir kuramsal ve tarihsel birikimin olduğuna dikkat çeken kütüphane,  uluslararası sempozyuma cumhuriyetin kazanımlarına ve gerilim hatlarına farklı alanlardan yeni ve eleştirel bir bakış açısıyla katkı sunabilecek çalışmaları ve araştırmacıları davet ediyor.  Kadın Eserleri  Kütüphanesi’nden yapılan açıklamada:  “Uluslararası katılıma da açık olan bu sempozyumu, kadınların tarihsel ve toplumsal deneyimlerini okumaları ve yeniden değerlendirmeleri açısından değerli bir imkân olarak görüyoruz. 100. yılında Cumhuriyeti konuşacağımız sempozyuma, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanındaki zengin araştırma birikimini daha da çeşitlendirecek yeni ve özgün çalışmalarla, farklı disiplinlerden genç araştırmacıların katılımını bekliyoruz.” denildi.

Hareket tarihinden dijital feminist mücadeleye 

Sempozyumda sunulacak bildirilerde daha önce hiçbir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış olması şartı aranıyor.  Bildiriler dışında ana temalar çerçevesinde panel, atölye, poster bildiri ve yuvarlak masa gibi sunum önerileri ile de toplantıya katılmak mümkün.  Çeşitli disiplinlerden özgün sunumlar için süre 20 dakika olarak belirlenirken, dili de Türkçe veya İngilizce belirlendi.

Sempozyumun ana başlıkları ise şöyle;

 1. Cumhuriyetin kadın kuşakları (1923-1950)
 2. Cumhuriyet’te çocuklar ve çocukluk
 3. Cumhuriyet’te inanç ve düşünce özgürlüğü alanına kadınlar açısından bakmak
 4. Cinsiyet, cinsellik, cinsel kimlik ve yönelim
 5. Eğitim ve meslek hayatında kadınlar
 6. Felsefe, edebiyat ve kadın
 7. Feminist alternatif medya: feminist politikanın araç ve olanakları
 8. Kadın tarihi, feminizm ve arşivcilik
 9. Kadın ve hukuk
 10. Kadın ve toplumsal cinsiyet yayıncılığı
 11. Küreselleşme, göç, çevre sorunları ve kadınlar
 12. Medya, sanat ve görsel temsil açısından kadınlar
 13. Siyasal katılım ve karşıt kamusal alanlarda kadınlar
 14. Taşrada ve kentlerde değişen gündelik hayat ve kadın hayatları
 15. Türkiye’de kadın emeği
 16. Türkiye’de kadın hareketinin tarihi birikimi: Osmanlı kadın hareketinden dijital feminist harekete
 17. Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının dünübugünü
 18. Yeniden üretim, cinsiyet, cinsellik ve ataerkillik kıskacında kadınlar
Paylaş:

Benzer İçerikler

Şemsa Özar, akademik çalışmalarını daha yaşanabilir bir dünya yaratma mücadelesi ile birleştirmekten hiç vazgeçmemiş bir feminist iktisatçı. Ona armağan edilen bu kitapta, kapitalizme, patriyarkaya, anaakım iktisata ve iklim krizine ilişkin eleştirel analizler ve alternatif mücadele yöntemleri yer alıyor.
İçeriklerimizi kaçırmamak için e-posta bültenimize ücretsiz abone olun!