İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller

Kurum tarafından işsizlik ödeneğine hak kazananlara işsizlik ödeneği verilmesinin yanı sıra bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri de kurumca ödenmektedir. Ayrıca ödenek alanlara yeni bir iş bulma ve meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimleri de verilmektedir. 
Paylaş:

İŞSİZLİK SİGORTASI-4

Kanunda işsizlik ödeneğinin kesileceği haller sayılmıştır. Buna göre işsizlik ödeneği almakta iken;

  • Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,
  • İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen,
  • Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen,
  • Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilecektir.

Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

Sağlık hakkı ve ödenek alan kişinin durumunda değişiklikler

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bu primler yaşlılık aylığı hesabında dikkate alınmamaktadır.

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;

  • İkamet adresinin değişmesi,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
  • Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
  • Silahaltına alınılması,
  • Yurtdışına çıkılması,
  • Bir işte çalışmaya başlanması veya mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde,

durumun 15 gün içinde en yakın İş-Kur birimine veya Alo170’e bildirilmesi gerekmektedir.

İşsizlik ödeneği alırken hastalanan ve istirahat raporu verilen kişinin işsizlik ödeneği kesilecek ve kişiye geçici işgöremezlik ödeneği ödenmeye başlanacaktır. Geçici işgöremezlik ödeneği alan sigortalı işsiz için hastalık ve analık sigortası primleri ile işsizlik sigortası primleri ödenmeyecektir.

İşsizlik ödeneğinin tekrar bağlanması

Yasaya göre işsiz, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için aranan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Kanunun aradığı şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

Örnek vermek gerekirse; 6 aylık (180 gün) işsizlik ödeneği alırken sigortalı, 2 ay sonra iş bulduğunda işsizlik ödeneği kesilecektir. İşten çıkış nedeni, son üç yıl içinde 600 gün prim şartı veya 120 gün iş sözleşmesinin devamı şartlarını gerçekleştirmeden kişinin işsiz kalması halinde (6 aylık işsizlik ödeneğinden kalan) 4 ay daha ödenek alacaktır.

Aynı kişi, son üç yıl içinde 600 gün prim şartı ve 120 gün iş sözleşmesinin devamı şartlarını gerçekleştirmiş ve fesih nedeni de ödenek bağlamaya engel olmayan bir şekilde işsiz kalmış ise bu defa kalan 4 ay ödenek bağlanmayacak, bu yeni hak sahipliği olarak değerlendirilecek ve duruma göre 6 -8 -10 ay ödenek bağlanacaktır.

Paylaş:

Benzer İçerikler

Uzun ve zorlu bir yaz döneminden sonra Ekonomi Bizim (de) Meselemiz yazılarımıza tekrar başlıyoruz. Bu haftaki konuğumuz Ümran Keskin… 
İçeriklerimizi kaçırmamak için e-posta bültenimize ücretsiz abone olun!