Ön planda olmayı sevmeyen bir kadın: Mary Morton Kimball Kehew

Burjuva bir aileden gelen Mary Morton sınıfsal konumunu, siyasi bağlantılarını ve kendi ekonomik kaynaklarını işçi sınıfı kadınları için kullandı. Amerikan Kadın Sendikalar Birliği’nin başkanlığını yaptı, ömür boyu yönetiminde bulundu. Kadın işçilerin örgütlenmesinde ücret ve kreş mücadelesinde fikir hocalığı yaptı.
Paylaş:
Fitnat Durmuşoğlu
Fitnat Durmuşoğlu
fitnat.d@hotmail.com
Fitnat Durmuşoğlu fitnat.d@hotmail.com

Burjuva bir aileden gelen Mary Morton sınıfsal konumunu, siyasi bağlantılarını ve kendi ekonomik kaynaklarını işçi sınıfı kadınları için kullandı. Amerikan Kadın Sendikalar Birliği’nin başkanlığını yaptı, ömür boyu yönetiminde bulundu. Kadın işçilerin örgütlenmesinde ücret ve kreş mücadelesinde fikir hocalığı yaptı.

Mary Morton Kimball, 8 Eylül 1859 yılında Boston, Massachusetts’te zengin bir New England ailesinde doğdu. Susan Tillinghurst (Morton) ve Moses Day Kimball’ın sekiz çocuğundan dördüncüsüydü. Eğitimini özel okullarda aldı ve hayatının erken dönemlerinde sosyal bilimlere ilgi gösterdi. 8 Ocak 1880 yılında Bostonlu zengin bir petrol tüccarı olan William B. Kehew ile evlendi.

1886 yılında, Boston’daki kadınların çalışma koşullarını iyileştirmek için mücadele eden, hayırsever kadınları bir araya getiren Women’s Educational and Industrial Union‘a (WEIU) (Kadın Eğitim ve Sanayi Sendikası) katıldı. Mary, 1890 yılında sendika’nın yöneticisi ve 1892 yılında başkanı oldu. WEIU’yu bir yardım grubundan, kadın işçileri eğitmek ve örgütlemekle ilgilenen bir kuruluşa dönüştürdü. Sendika’nın başkanı olduktan sonra, yeniden örgütlenme çalışmalarına başladı ve hedeflerine ulaşmada sendikayı daha organize ve etkili bir sosyal araç haline getirdi. Ana ilgi alanı, emekti.

Görev süresi boyunca, çalışma reformuna odaklandı. Çalışma koşulları hakkında istatiki bilgi toplamak için tasarlanmış bir araştırma departmanı kurdu. Bu bölüm Massachusetts Çalışma ve Sanayi Departmanı’nın temelini oluşturdu. Üniversitelerde ve kadın kolejlerinde kurslar ve yöntemler için ön açıcı oldu. Sendikanın istihdam kılavuzuna, hukuki yardım  ve benzer hizmetlerine kısa süre sonra terzilik (1895), temizlik (1897), satıcılık (1905), tuhafiye, ev işleri alanlarında yeni mesleki eğitim kursları eklendi.

Evini pansiyona çevirdi

Mary, WEIU başkanı olarak daha geniş bir kadın işçi demografisine ulaşmayı hedefleyerek emek aktivizmini genişletmeye çalıştı. 1892 yılında Chicago’dan Amerikan Emek Federasyonu (AFL) organizatörü Mary Kenney O’Sullivan’ı Sanayi İlerleme Birliği’ni kurmasına yardım etmesi için davet etti. Bu örgüt aracılığıyla Kadın Ciltçiler ve Çamaşır İşçileri Sendikası (1896), Tütün İşçileri Sendikası (1899) ve İğne İşi İşçileri Sendikası (1901) gibi diğer birçok işçi sendikası’nın kurulmasına yardımcı oldu. Şehirdeki sınıfsal eşitsizliklere dikkat çekmek amacıyla Beacon Street’teki evini çalışan kadınlar için pansiyona çevirdi.

1905 yılında birliğin araştırma departmanı, Boston’da yaşayan kadınların yaşam ve çalışma koşulları hakkında bir araştırma yaptı. Amaç, kadınların çalışma koşullarının düzenlenmesine yönelik yasa tekliflerini destekleyecek bir veri kaynağı oluşturmaktı. Ayrıca birlik dükkânında kadınlar tarafından yapılan el sanatları satıldı, mutfağı ise çalışan kadınlara ucuz öğle yemekleri sağladı. Birlik tarafından düzenlenen kurslar daha sonra Simmons College tarafından devralındı. Mary bu kolejin ilk mütevelli heyetinde yer aldı. Birlik içindeki çalışmalarına paralel olarak, toplumdaki kadınlar arasında da çalıştı. 1910 yılında, sayıları hızla artan üniversiteli kadınları uygun bir işe yerleştirmeye yardımcı olmak için bir büro kurdu.

Kamusal alanda görünür olmaktan rahatsız olan Mary, halka açık konuşmalardan ve eylemlerden kaçındı. Perde arkasında kalmayı tercih etti. Yasa koyucularla lobi yaptı, patronlarla görüştü ve zengin arkadaşları arasında para topladı. Massachusetts’de çalışma koşullarını araştıran çok sayıda yasama komitesinde görev yaptı.

Oy hakkı hareketini savundu

Sosyal reformcu, yardımsever ve işçi aktivisti olarak, birçok projede üye ve finansal destekçi olarak aktif yer aldı. Eğitim ve Endüstri Birliği’nin bazı eğitim çalışmalarını devralan Simmons College’ın kurulmasına ve büyümesine destek verdi. Boston’daki Denison Settlement House, Devlet Okulları Derneği, Massachusetts Asgari Ücret ve Çocuk İşçiliği Komisyonları, Boston Tüberküloz Derneği gibi kuruluşlarda çalıştı. Mary ayrıca Massachusetts Görme Engellilerin Çıkarlarını Teşvik Etme Derneği, Görme Engelliler İçin Kredi ve Yardım Derneği ve Woolson Evi’ni destekledi. (görme engelli kadınlar için sosyal bir yerleşim yeri) Görme engelliler için bir dergi olan Outlook for the Blind‘in (Körler İçin Görünüş) kurulmasına çalıştı. Kreşler de dâhil olmak üzere bebek bakımı için kuruluşlar kurmaya yönelik çalışmalar yaptı. Tyler Street Day Nursery, Süt ve Bebek Hijyeni Derneği ve American Park and Outdoor Association ve diğer birçok kuruluşla çalıştı. WTUL, Kadın Kulüpleri Genel Federasyonu ve Okul Seçmenler Birliği için kadınlara oy hakkı kampanyaları üzerinde çalışan ve evinde Boston’s Ward 8 Suffrage Association’ın toplantılarına ev sahipliği yapan aktif bir oy hakkı savunucusuydu.

13 Şubat 1918 yılında Boston’da 29 Chestnut Street’teki evinde nefritten öldü ve Mount Auburn Mezarlığı’na gömüldü.

Kaynak

Mary Morton Kimball Kehew – New World Encyclopedia   https://www.newworldencyclopedia.org 

Kehew, Mary Morton (1859–1918) | Encyclopedia.com   https://www.encyclopedia.com 

Mary Morton (Kimball) Kehew Trustee · Suffrage at Simmons   https://beatleyweb. simmons. Edu 

Mary Morton Kehew – Wikipedia   https://en.wikipedia.org

Mary Morton Kimball Kehew | Amerikalı reformcu    https://delphipages. live

Mary Morton Kimball Kehew – New World Encyclopedia   https://www.newworldencyclopedia

Paylaş:

Benzer İçerikler

Gösterilecek içerik bulunamadı!
İçeriklerimizi kaçırmamak için e-posta bültenimize ücretsiz abone olun!