Sendikal harekette bir suffragette: Amelia Jane nee Cox Hicks (Amie Hicks)

Kadın işçilere çalışma yaşamının zorluklarını ve çözüm yollarını anlatan eğitimler verdi, konferanslar düzenledi.  Kadınların doğumdan altı hafta önce ve sonra çalışmasının yasaklanması ve analık yardımları için mücadele yürüttü. Sendikal harekette de oy hakkı mücadelesi içinde de yer aldı.  
Paylaş:
Fitnat Durmuşoğlu
Fitnat Durmuşoğlu
fitnat.d@hotmail.com
Fitnat Durmuşoğlu      fitnat.d@hotmail.com

Kadın işçilere çalışma yaşamının zorluklarını ve çözüm yollarını anlatan eğitimler verdi, konferanslar düzenledi.  Kadınların doğumdan altı hafta önce ve sonra çalışmasının yasaklanması ve analık yardımları için mücadele yürüttü. Sendikal harekette de oy hakkı mücadelesi içinde de yer aldı.   

Amie Hicks, 26 Şubat 1839 yılında Londra, Southwark’ta çizme yapımcısı olan Richard George Cox ve Harriet’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Amie, on dört yaşına kadar babasına atölyede yardım etti. Sanatçı olan amcası Thomas Francis Dicksee’nin evinde büyüdü. Sosyalistler ve İtalyan milliyetçisi sürgünlerle tanıştı. On yedi yaşındayken, Londra’nın merkezindeki yoksul bir mahalle olan Soho’da akşam dersleri düzenlemeye başladı.

Amie, Haziran 1860 yılında marangoz William James Hicks ile evlendi.  Ekonomik sıkıntıların etkisiyle 1865 yılında Yeni Zelanda’ya göç etti.  William hemen iş bulamadı ve aile mali açıdan zor durumda kaldı.   Amie, Auckland’da yoksul çocuklar için bir ev işletti, ardından çizme ve ip imalatında çalıştı. 1880’li yılların başında, yedincisi bebekken ölen altı çocuğuyla birlikte İngiltere’ye dönmeye karar verdi. Babasının Çartist hareketteki   deneyiminden ilham alan Hicks, 1883 yılında kocası ve kızı Margaretta ile birlikte Demokratik Federasyon’a katıldı. 1884 yılında adı Sosyal Demokrat Federasyon oldu.

Amie, 1884 ve 1885 yılında,  Eleanor Marx   ve Mrs Hyndman ile birlikte Sosyal Demokrat Federasyon’un (SDG) yönetimine seçildi. SDG’nin resmi gazetesi  Justice’in sütunlarında, kapitalist ve ataerkil bir toplumda çifte sömürülen kadınlar için sosyalizmin önemini vurgulayarak özellikle işçileri savundu.  SDG’nin (kuzeybatı Londra) Marylebone ve St. Pancras bölümünün sekreteri olarak sık sık siyasi toplantıları yönetti.  Amie Hicks, siyasi kurumlarda sosyalist ilkeleri savunmak için 1885 yılında Marylebone bölgesi London School Board’u (Londra Okul Kurulu)  temsil etti.   Herbert Burrows, Henry H. Champion ve Harry Quelch ile birlikte Londra Şehri için dört resmi SDG adayından biriydi.   Yoksul çocuklar için ücretsiz okul ve kantinler açılması çağrısında bulundu.

Kadın işçi örgütlenmesi

1885 yılında polis açık hava sosyalist toplantılarını yasaklamaya çalışırken, SDG konuşma özgürlüğü için lobi faaliyetleri yaptı ve eylemcilerini Whitechapel semtindeki Dod Caddesi’ne göndererek yetkililere meydan okudu. William Morris ve Amie Hicks de dâhil olmak üzere SDG liderleri tutuklandı, ancak çabucak serbest bırakıldı. Takip eden yıllarda Amie Hicks, oğlu Alfred ile birlikte ekonomik krizle birlikte sayıları artan işsizler için düzenlenen protesto hareketinde yer aldı. Amie Hicks Londra’ya döndüğünde siyasi tartışmalara, ayrıca Bayanlar Tıp Kolejine katıldı ve ebe olarak çalıştı. 1886 yılında yürürlükten kaldırılan Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın protestosuna katıldı. (1864-1869 yılları arasında çıkarılan bu bulaşıcı hastalık yasaları, garnizon kasabalarında zührevi hastalıklarla mücadele adına “fahişelerin” acı verici ve aşağılayıcı tıbbi muayenelere tabi tutulmasına izin verdi.)

1880’lerin sonlarından itibaren, Amie Hicks kadın işçileri örgütlemeye odaklandı.  Bryant & May allumettières’in ve liman işçilerinin 1889 yılındaki grevinin ardından Amie Hicks, John Burns,  Clara James ve diğerlerine katılarak, amacı kadın işçileri teşvik etmek olan Women’s Trade Union Association’ın (WTUA) (Kadın Sendikaları  Derneği) kurulmasına yardım etti, East London Ropemakers’ Union’da (1889–99) sekreter olarak görev yaptı. Birkaç görüşme talebinden sonra, 1891 yılında Kraliyet Çalışma Komisyonu’na  arkadaşı Clara James ile birlikte sözünü söylemeyi başardı.  Her ikisi de temsil ettikleri sektörde hüküm süren içler acısı çalışma koşullarını tanımladılar ve iş müfettişlerinin atanmasını ve ayrıca daha yüksek ücretlerin düzenlenmesini ve İşveren Sorumluluk Yasası’nın (özellikle bir kaza durumunda işverenlerin sorumluluğu Yasası’nın) sertleştirilmesini talep ettiler. Amie Hicks’in kararlılığı, samimiyeti, işçi sınıfı çevrelerindeki deneyimi takdir edildi.  Londra Ticaret Konseyi’nde altı ay görev yapan ilk kadın oldu.

Amie Hicks, işçileri kendilerini daha iyi savunmak ve adil bir ücret elde etmek için örgütlenmeye teşvik etmekle kalmadı, aynı zamanda onları, özellikle de kadınları ve çocukları koruyan yasaların güçlendirilmesini istedi.   Çalışanlar ve işverenler arasındaki ilişkiye devlet müdahalesi çağrısında bulundu. Bu nedenle, 1892 yılında, Londra Eyalet Konseyi (LCC) üyelerinin ve Londralı’ların yaşam koşullarını araştırmak ve başkenti reforme etmek için somut yöntemleri tartışmak isteyen diğer vatandaşlardan oluşan bir dernek olan Londra Reform Birliği’ne katıldı.  Tom Maan sekreter seçildi, Amie Hicks ise yürütme komitesine katıldı. 1894 sonbaharında, John Burns ve David Holmes ile birlikte Denver,  Colorado’daki Amerikan İşçi Federasyonu’nun yıllık konferansına katılmak üzere heyette yer aldı. Ancak yolculuk sırasında hastalanarak oraya gidemedi. İyileştikten sonra, Boston’da bir dizi konferans verdi ve iş müfettişlerine görevlerinde eşlik etti.

Sendikal çalışmalarda yoğunlaştı

Siyasi konulara olan ilgisine rağmen, Amie Hicks enerjisini sendika çalışmalarına odakladı. WTUA’nın karşılaştığı zorluklarla karşı karşıya kalan liderler, eylemlerini yeniden yönlendirmeye karar verdi ve Kasım 1894 yılında,  Women’s Industrial Council’i (WIC)  (Kadın Sanayi Konseyi ) kurdular. Kamuoyunu bilgilendirmek ve politikacılar üzerinde baskı oluşturmak amacıyla kadın işçilerin çalışma koşulları hakkında  başkanlığını Clementina Black’in yaptığı WIC İcra Komitesine katıldı. WIC’deki meslektaşlarının çoğu araştırıp raporlar yazarken, Amie Hicks  Kulübün Endüstri Derneği ile ilgilendi.  Kültürel ve şenlikli etkinliklerin yanı sıra kadın işçilerin çalışma yaşamı zorluklarını daha iyi anlaması için eğitim ve konferanslar düzenleyerek çeşitli çalışma konseylerinin oluşumunu teşvik etti.

1895 yılında LCC’deki ilerici çoğunluk ile ittifak yapmayı reddeden ve reformların uygulanmasını geciktirdiğini söylediği Bağımsız İşçi Partisi’nin politikasına karşı çıktı. Liberallerle işbirliği, işçilerin çıkarlarına hizmet ettiği sürece bir sorun değildi. Böylece, Mart 1895’te, Fabrika ve Kamyon Yasalarını tartışmak için Asquith (İçişleri Bakanı) ile bir araya gelen heyetin içinde yer aldı.

Oy hakkını da savundu

Amie, kadın sendikal hareketini geliştirme arzusunu kızı Frances Amelia ile paylaştı. Siyasi nedenlerle öğretmenlik görevinden ayrılmak zorunda kalan Frances, terzi oldu ve Londra Terziler Birliği sekreterliğine seçildi.   Amie Hicks sonradan işçiler arasındaki annelik sorununa yöneldi. 1896 yazında Londra’da İkinci Enternasyonal’in 4.   kongresi olan Uluslararası Sosyalist İşçiler ve Sendikalar Kongresi’ne katıldı. Kadınların doğumdan altı hafta önce ve sonra çalışmasının yasaklanmasını ve analık yardımlarının getirilmesini talep eden bir karar sundu. Üç yıl sonra, Londra’daki Uluslararası Kadın Konferansı’nda birçok sendika ve sosyalist meslektaşlarıyla yeniden bir araya geldi, endüstriyel dünyadaki kadınlara adanmış atölye çalışmasında  hamile kadınlarla ilgili mevzuatın güçlendirilmesi lehinde bir konuşma yaptı (Doğurgan Kadınlara İlişkin Mevzuat ) ve çok sayıda tartışmaya katıldı.

Hicks ayrıca National Society for Women’s Suffrage (Ulusal Kadın Oy Hakkı Derneği) ve Women’s Emancipation Union’ın (Kadınların Kurtuluşu Birliği)  üyesiydi. 1896 yılında İngiltere’yi gezen ve kadınların oy hakkı konusunda konuşmalar yapan Charlotte Perkins Gilman ile çalıştı. 1908 yılında Kulüpler Sanayi Derneği ve Ulusal Kız Kulüpleri Organizasyonu ile çalışmalarına odaklanmak için Kadın Sanayi Konseyi’nden istifa etti.  SDG ile ilişkisini sürdürdü ve 1914 yılında İngiliz Sosyalist Partisi’nin kadın örgütleme birimine seçildi.

Amie Hicks 2 Şubat 1917 yılında öldü.

Kaynak

HICKS Amelia Jane (Amie) [née COX] – Maitron https://maitron. fr › spip › arti…

Amie Hicks – Wikipedia https://en.wikipedia.org 

Paylaş:

Benzer İçerikler

Agnes Wabnitz, Klara Zetkin ve Rosa Lüxemburg’un selefiydi. Alman Sosyal Demokrat hareketi içinde ölümünden sonra hemen unutulmasını iyi bir hatip olmasına rağmen yazılı eser bırakmamasına bağlayanlar var. Ama bu unutuluşun ardında yaşarken çokça tartıştığı erkek yoldaşlarının da bir miktar payı olmalı ….
İçeriklerimizi kaçırmamak için e-posta bültenimize ücretsiz abone olun!