Tarihten Sesler Portreler

 • 8 Saatlik işgünü yasasını kabul ettiren kadınlardandı: Mary Kenney O’Sullivan
  Fitnat Durmuşoğlu
  Küçük yaşlarda kitap ciltleme işi yapmaya başladı. Matbaa işçiliğinin tüm ayrıntılarını öğrendi ama ücreti hiçbir zaman erkeklerle eşitlenmedi. Cinsiyet ayrımcılığına karşı verdiği mücadele onu Kadın İşçi Sendikaları Birliği’ne yönlendirdi.  Hayatı işyerinde cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek için kadınları sendikalarda örgütlemekle geçti.
 • Amerika’nın en tehlikeli kadını: Mary Harris Jones
  Fitnat Durmuşoğlu
  1 Mayıs, Amerikan sendikacılık hareketinin öncülerinden Mary Harris Jones’ın de doğum günüydü. İrlandalı bir göçmen işçi olan Mary’nin hayatı, maden işçilerinin talep ve sorunlarına çare üretmekle geçti. Erkek egemen sendikal yapılar içinde tek kadındı.  
 • Bir Mayıs şiirinin şairi Yaşar Nezihe Bükülmez
  Fitnat Durmuşoğlu
  Grev ve işçi hareketlerini destekleyen 1 Mayıs için ilk Türkçe şiiri yazan Yaşar Nezihe’nin hayat hikâyesi ve sıra dışı kimliğiyle,  dönemin kadın şairleri arasında farklı bir yeri vardır. Şiirlerinde yoksul ve zorlu çocukluğu, aşkları ve evlilikleri gibi hayatından temaları konu aldığı gibi cinsiyetçiliğe ve toplumsal sorunlara da yer verir.
 • Rana Plaza’da canlarını yitirenleri anıyoruz
  Necla Akgökçe
  24 Nisan 2013 tarihinde Bangladeş’in başkenti Dakka yakınlarında içinde pek çok tekstil işyerinin bulunduğu Rana Plaza’da bir yangın çıktı. Yangın sonrası çöken bina çoğu kadın olmak üzere 1113 işçiye mezar oldu. Bu kapitalizm tarihinde en büyük işçi katliamlarından biriydi. Felaketin sekizinci yılında yaraların bir kısmı sarılırken, işçilerin çalışma koşullarında çok az değişiklik oldu
 • Elizabeth Gurley Flynn: Sendika yönetimlerinin ataerkil yapısını eleştirdi
  Fitnat Durmuşoğlu
  Annesi feminist, babası sosyalistti. Yıllarca işçi sınıfı içinde çalıştı. Tüm hayatını kadın işçilerin örgütlenmesine adadı. Eşit işe eşit ücret, kreş hakkı, doğum kontrolüne erişim hakkı için mücadele verdi.
 • Yaşamı devrim olan bir kadın: Flora Tristan
  Fitnat Durmuşoğlu
  “Baskı altında olan erkek, bir başkasını baskı altına alacaktır.  Bu da karısıdır. Kadın bir proleterin proleteridir.” Maddi bir ezilme durumuna bir sömürü biçimine vurgu yapan bu sözler, kadın işçi hareketinin öncülerinden Flora Tristan’a ait. Kadınların kendi devrimlerini yapmaları gerektiğini savunan Tristan’ın hayatı bu devrim için mücadele ile geçti.
 • 70 yıl sendikacılık yaptı
  Necla Akgökçe
  Pauline Newman, sendikacılık yaptığı süre boyunca erkek sendikacılara kadınları anlatmaya çalıştı. Amerikan Kadın Sendikalar Birliği’nin, genel eğitim sekreterliğine kadar yükseldi. Triangle yangınını da gördü. İkinci feminist dalgayı da…
 • Bizdeki kibritçi kız grevleri
  Necla Akgökçe
  Belki fosfor nedeniyle değil ama yüzyıllar sonra Petrol-İş üyesi kadın kibrit işçileri, İstinye ve Orhangazi’de greve çıktılar. Grevler 91 gün sürdü, kazanımla sonuçlandı. Erkekler grev başarıları nedeniyle sendika yönetimlerine gelirken, kadınlar unutuldu, gitti. Bu da bir başka kibritçi kız hikayesi işte…
 • Yolunu belirledi ve hep mücadele etti: Louise Otto Peters
  Necla Akgökçe
  Louise Otto Peters, 19. Yüzyılın ilk yarısında, kadın hakları için mücadele eden kadınlardandı. Alman Kadınlar Derneğini kurucularındandı. Kadın işçilerin hakları için yazılar, şiirler yazdı, gazete ve dergiler çıkardı. Almanya’da hareketin fitilini ateşleyenlerdendi.
 • Hareketin gerçek savaşçılarından: Pauline Staegemann
  Necla Akgökçe
  1873 yılında hizmetçi ve fabrika işçisi kadınların sorunlarını çözmek amacıyla Berlin Kadın İşçi ve Kız Çocukları Derneğini kuran Pauline Staegemann’ın kendisi de hizmetçilik yapıyordu.  Uzun süre unutulan Pauline’nin torunu Jutta Limbach’ın yazdığı kitapla birlikte tekrar hatırlandı. 
 • 150 yaşında bir devrimci: ROSA LÜKSEMBURG
  Haber Merkezi
  5 Mart 1871 yılında doğan Rosa’nın bu yıl 150. doğum günü kutluyoruz. O iyi bir devrimci, nadir bulunan bir kuramcı, iyi bir eğitmen ve gazeteciydi. Yaşamı mücadele ile geçti ve mücadele ederken öldürüldü.
 • “Bizim Hikâyemiz”
  Sevim Işık Bäro
  Ocak 2020’de başlayan “Bizim Hikâyemiz” projesi kapsamında Mart 2020’den beri, Diyarbakır, Antep, İstanbul, Ankara, İzmir’de sözlü tarih çalışması yapılıyor. Feminist akademisyenlerin yürüttüğü çalışmada sözlü tarihin yanı sıra, video röportajlar, günlükler, kadınların çektiği fotoğraflar ve kendi çizdikleri bilişsel haritalar da yayımlanıyor.
 • Avusturya’da ilk kadın grevini örgütledi: Amalie Seidel
  Necla Akgökçe
  Boyun eğmeyenlerdendi. Takiplere, hapislere, tutuklanmalara rağmen, faşizme karşı  mücadele verdi. Ömrü boyunca kadın hakları, kadın-erkek eşitliği, kadın işçi sağlığı için fabrikadan, parlamentoya her alanda çaba sarf etti. 
 • Bir kadın işçinin hayatı: Adelheid Pop
  Haber Merkezi
  Adelheid Pop, 10 yaşından itibaren işçi olarak çalışmaya başladı, çok genç yaşta sosyalist oldu. Kısa sürede hareket içinde kendini gösterdi. Kadın işçilerin sorunlarıyla uğraştı parlamentoya girdi, eşit işe eşit ücret ve kürtaj reformu yasasının çıkarılması için mücadele etti. 
 • Konuştukça devleşen bir kadın: Neriman Hikmet
  Nuran Gülenç
  Neriman Hikmet, Cumhuriyet döneminin ilk kadın şair, edebiyatçı ve gazetecilerindendi. Ölünceye kadar yakın dostu olan Suat Derviş ile birlikte sosyalist mücadelenin içinde yer aldı. Sendikacılık da yapan Hikmet, Devrimci Kadınlar Birliği’nin kurucu üyelerindendi.
 • Mücadeleci bir sendikacı: Emma İhrer
  Necla Akgökçe
  Sendikal hareket içinde ön çıkmış kadın sayısı çok azdır.  Alman sendika yöneticisi ve sosyalist Emma Ihrer bu kadınlardan biri. Kadınların daha iyi koşullarda çalışması ve meslek sahibi olması için önce kadın birlikleri kurdular. Örgütleri kapatıldı ve yargılandılar. Alman Sendikalar Birliğinin yönetimine giren, sendikalarda ilk kadın komisyonu başkanı olan yine oydu.  
 • “Vasıfsız işçilikten” merkez yönetimine: Getrud Hanna
  Haber Merkezi
  "Kadın işçilerin avukatı” diyordu yol arkadaşları ona. Avukat değildi, çok çalışkan, zeki, olgulara önem veren ve işçilikten gelen Almanya’da sosyalist hareketin yükseldiği dönemde bu hareket içinde öne çıkan kadınlardan biriydi. Alman Sendikalar Birliği’nin merkez yönetimine kadar geldi.
 • Esasında Berec’te kadınlar direnmişti
  Necla Akgökçe
  7 Aralık 1964'de başlayan Berec Grevi,  erkekler tarafından yönetilen kadın ağırlıklı bir grevdi. Kadınlar gündüz grev gözcülüğü yaptılar, dövüldüler, yaralandılar, cinsel tacize uğradılar. Ama vazgeçmediler. 41 gün süren grev kazanımla sonuçlandı. 
 • Anna LoPizzo: Ekmek Gül Grevi’nin gizli kahramanı
  Derleyen: Serap Güre, Necla Akgökçe
  İtalyan göçmen işçi Anna sonradan üzerine kahramanlık şiirleri yazılan Lawrence grevinde polis kurşunu ile hayatını kaybetti.  Pek çok hemcinsi gibi uzun süre kimse onu anmadı.  Mezarı 88 sene sonra bulundu.  Nasıl yaşadı,  mücadele etti? Hala çok az bilgi var onunla ilgili elimizde.
 • Ekmek ve Gül Grevi;
  Ya da Lawrence’nin direngen kadın işçileri

  Çeviri: Kadın İşçi Haber Merkezi
  19-20. Yüzyıllarda sendikalar sanayi işçilerini örgütledikleri için ve çoğunun niteliksiz işgücü olarak değerlendirdiği kadın işgücünü örgütlemek gibi bir dertleri olmadığı için grev ve direnişler yumruğu havada tulumlu erkeklerle özdeşleştirilir. Oysa kadınlar grevlerde çoğu kez en öndedir. Lawrence Tekstil işçilerinin Grevi işte böyle bir grevdir. 

Pin It on Pinterest