Tarihten Sesler Portreler

 • Amerika’nın ilk kadın çalışma bakanı: Frances Coralie Perkins
  Fitnat Durmuşoğlu
  Yasalarla işçilerin, kadın işçilerin şartlarının iyileştirilebileceğine inanıyordu ve Amerika’daki işçilerin yararına olan tüm yasaların hazırlanmasında etkili oldu. Asgari ücret, iş sağlığı iş güvenliği ve işsizlik sigortası ve annelik yardımları onun çalışmalarıyla yasal hak haline geldi. Çalışma bakanlığı da yaptı, üniversite hocalığı da…
 • Ev işçilerini otobüslerde örgütleyen sendikacı: Dorothy Lee Bolden
  Fitnat Durmuşoğlu
  Çok küçük yaşlardan itibaren ev işçisi olarak çalışmaya başladı. Atlanta’da 70 ev işçisi kadınla kurdukları sendikanın üye sayısı kısa sürede 13 bini geçti. Bu sendika sayesinde Amerika’da ev işçileri sosyal haklara kavuştu ve ücretleri yükseldi.
 • Endonezya’nın kadın işçi idolü Marsinah
  Ayla Önder
  Marsinah 8 Mayıs 1993'te Endonezya da öldürüldü. O, çalıştığı fabrikada haksız muameleye maruz kalan iş arkadaşlarını savunan bir işçiydi. Sendikalar 1 Mayıs'ta Marsinah'ın 'Ulusal Kahraman' olması için hükümete teklif götürdüler…
 • Mağaza işçiliğinden çalışma bakanlığına giden yol: Margaret Grace Bondfield
  Fitnat Durmuşoğlu
  Margaret İngiltere’nin dantel yapımı ve kumaş ticareti ile ünlü Chard kasabasında doğdu. Kasabayı terk ettikten sonra bir mağazada çıraklık yapmaya başladı. Mağaza işçiliği onu, bu alandaki sendika ile tanıştırdı. Oy hakkı hareketi eylemcisi ve işçi partisi üyesi ve İngiltere’nin ilk kadın çalışma bakanıydı.
 • Kadın İşçiler Birliğinin en çalışkan üyesi: Kate McLean
  Fitnat Durmuşoğlu
  Kate McLean sanayi devriminin önemli kentlerinden biri olan Glasgow’da dünyaya geldi. Kadın İşçiler Birliği’nin aktif üyelerindendi. Kadın işçilerin ücretlerinin ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için yapılan grev ve direnişlerin örgütleyicilerindendi. Birlik onun çalışmaları sayesinde üye sayısını artırdı.
 • Mary Macarthur (Mary Reid Anderson): Ücret eşitliği için mücadele etti
  Fitnat Durmuşoğlu
  Glasgow’da doğdu muhasebecilik eğitimi gördü. İngiltere Kadın Sendikalar Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı. Aylık Kadın İşçi dergisini kurdu. Sendika yöneticiliği ve genel sekreterliği yaptı. Bağımsız İşçi Partisi üyesiydi. Yaşamı boyunca kadın ücretlerinin yükseltilmesi erkeklerle eşitlenmesi için çalıştı.
 • Sarah George Bagley: 10 saatlik iş günü için mücadele eden ve kazanan kadın
  Fitnat Durmuşoğlu
  Çalışmaya Lowell’da tekstil işçisi olarak başladı. 19 yüzyılın ikinci yarısında buralarda kadınlar saatler boyu düşük ücretle, sağlıksız koşullarda çalışıyordu. Mücadele için dernek kurdular, gazete çıkardılar. “On Saat Hareketi” diye bir hareket başlatıp çalışma saatlerini yasal olarak indirdiler. O da ömrünün sonuna kadar mücadele edenlerdendi.
 • New York’ta İrlandalı bir sendikacı: Maud O’Farrell Swartz
  Fitnat Durmuşoğlu
  Kadın Sendikalar Birliği’nin de (WTUL), Kadınlara Oy Hakkı Partisinin de üyesiydi. İtalyanca, Almanca, Fransızca biliyordu ve uzun süre redaktör olarak çalıştı. Birinci Enternasyonale WTUL delegesi olarak katıldı. Göçmen kadınlara işçi sağlığı konularında danışmanlık yaptı. O, New- York Eyaleti Çalışma Bakanlığı Sekreterliği’ne kadar gelebilen ilk kadın sendikacıydı.
 • İlk yatılı işçi okulunun müdürü: Fannia Mary Cohn
  Fitnat Durmuşoğlu
  Yaşamı boyunca işçi kadınların örgütlenmesi ve eğitimi ile uğraştı. Tabandaki işçinin eğitimine ve entelektüel birikimini sağlamaya önem verdiği için sendikal yönetimlerle arası bozuldu. AFL İşçi eğitimi bürosunu kurdu ama orada da çalışmaları kısıtlanarak, emekliliğe zorlandı. Ölene kadar bağımsız işçi eğitimlerini sürdürdü.
 • Hareketsiz yaşamı sevmeyen bir kadın örgütçü: Elisabeth Christman
  Fitnat Durmuşoğlu
  Çocuk yaşta Chicago’da eldiven fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlayan Elisabeth Christman, fabrikada daha sonra yapılan greve öncülük etti. Amerikan Ulusal Eldiven İşçileri Sendikasını kurdu ve onun genel sekteri oldu. Amerikan Kadın Sendikalar Birliği’nin okulunda müdürlük de yaptı, hükümetlere danışmanlık da… Hasta oldu, hastaneye yattı bu kez oradaki kadınları örgütledi.
 • Clara Zetkin: “Hayatın olduğu her yerde savaşmak istiyorum”
  Fitnat Durmuşoğlu
  Clara Zetkin bir sosyalistti. Fakat hayatı boyunca gerek sendikalarda gerek sosyalist partiler içinde kadınların eşit haklara sahip olması ve eşit temsili için mücadele verdi. Sosyalist kadın hareketinin temellerini attı. 8 Mart’ın uluslararası Kadınlar Günü olarak ilan edilmesinde katkısı büyüktü. Emperyalist savaşlara karşıydı ömrü boyunca eşitlik ve adalet için mücadele etti.
 • Paris Komünü’nde barikat ardındaydı
  Fitnat Durmuşoğlu
  Nathalie Lemel, kitap ciltleyen işçilerdendi. Evlendi, üç çocuğu oldu, hayırsız kocayı boşadı, iş bulmak üzere çocuklarıyla Paris’e gitti. Ciltçilerin grevlerinde en öndeydi. Sosyalist harekette kadın emeğinin görünürlüğü için çalıştı. Paris Komünü’nde barikatlardaki kadınları örgütledi. Yenilgiden sonra sürüldü, işkence gördü. Sürgünden sağ çıktı ve “mücadeleye devam” dedi.
 • Sendikal harekette bir suffragette: Amelia Jane nee Cox Hicks (Amie Hicks)
  Fitnat Durmuşoğlu
  Kadın işçilere çalışma yaşamının zorluklarını ve çözüm yollarını anlatan eğitimler verdi, konferanslar düzenledi.  Kadınların doğumdan altı hafta önce ve sonra çalışmasının yasaklanması ve analık yardımları için mücadele yürüttü. Sendikal harekette de oy hakkı mücadelesi içinde de yer aldı.  
 • Clara Grace James: Canvey adasının kadın sendikacısı
  Fitnat Durmuşoğlu
  Şekerleme fabrikasına başlayan işçilik kariyeri onu İngiliz Kadın Sendikalar Birliği’nin örgütlenme uzmanlığı ve yöneticiliğine kadar getirdi. İyi bir öğretmendi. Yaşamı boyunca genç işçi kadınların hakları, eğitimi ve örgütlenmesi için çalıştı.
 • Beyzbolda da sendikacılıkta da en öndeydi
  Fitnat Durmuşoğlu
  Olga Marie Madar’dan bahsediyoruz. Lisede spora yöneldi, yazları çalıştığı fabrikada sendikaya üye oldu. Beyzbolda işçi takımlarının kurulmasını sağladı. Kadınların atletizm ve spor yoluyla yaşamlarını dönüştürmesine ve sendika kadın komisyonlarının kurulmasına ön ayak oldu. Ölene kadar mücadele içindeydi.
 • Lizzie Holmes: Cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele eden anarşist sendikacı
  Fitnat Durmuşoğlu
  Çalışan Kadınlar Sendikası’nın bünyesinde hazır giyim işçilerinin örgütlenmesi için çalıştı. Haymarket Direnişi’nde alandan sağ kurtuldu. Daha sonra İngiliz anarşisti eşi William Holmes’le birlikte New Mexico’ya taşınarak ölene kadar özgür aşk, evlilik, cinsiyet eşitsizliği, ekonomik adaletsizlik gibi konularda makaleler yazdı.
 • Fannie Sellins: O Kara Vadi’nin gözü pek sendikacısıydı
  Fitnat Durmuşoğlu
  New Orleans’ta doğdu, hazır giyim fabrikalarında kadın işçilerin şartlarını değiştirmek için mücadele verdi. UGWA’nın (Hazır Giyim İşçileri Sendikası) yerel başkanı seçildi. Hapse girdi, sendika kampanyası ile dışarı çıktı. Sokaklar bizimdir, diyen Sellins, maden işçilerinin örgütlenmesinde de çalıştı. 26 Ağustos 1919’da örgütlü emeğin düşmanları tarafından öldürülene kadar bu görevi sürdürdü.
 • Grevde kalbinden vurularak öldürülen sendikacı bir kadın: Ella May Wiggins
  Fitnat Durmuşoğlu
  Çocukluğundan itibaren plantasyonlarda ve fabrikalarda çalıştı. Küçük yaşta evlendi, dokuz çocuğundan dördü yoksulluktan yaşamını yitirdi. Amerikan Tekstil işçileri sendikasının üyesi ve örgütleyicisiydi. Loray Mill grevinin en önde gelen savaşçısıydı, grev kırıcılarının saldırısı sonucunda kalbinden vurularak öldürüldüğünde 29 yaşındaydı. Katiller cezalandırılmadı. Mezarı ancak 1977 yılında yapılabildi.
 • Türk-İş’de kadın bürosu kurulmasını sağlayan kadın: Maida Springer Kemp
  Fitnat Durmuşoğlu
  İşçi sınıfının ve kadınların konumunun iyileştirilmesi için sendikalarda örgütlenmek gerektiğine inandı. Ömür boyu ABD’den Afrika’ya Endonezya’dan Türkiye’ye pek çok ülkeyi ziyaret etti. Sendikal örgütlenme ve kadınların bu örgütlerde temsili üzerine çalışmalar yaptı…
 • Addie L. Wyatt (Addie Loraine Cameron): Hem işçi hem siyah hem kadın olarak savaştı
  Fitnat Durmuşoğlu
  Babası terzi, annesi öğretmendi, erken yaşta annesini kaybetti. Çocukken çalışmaya başladı, her işte çalıştı. Paketleme işçileri sendikasının ilk siyahi kadın bölgesel başkanı seçildi. Sendikaların kadın işçiler departmanlarında da çalıştı, sendika dışı kadın örgütlerinde de. Irkçılık ve cinsiyetçilik ekonomik bir meseledir, diyen Wyatt kilisede pastörlük bile yaptı…
 • Radikal bir baş belası: Jessie Lopez de la Cruz
  Fitnat Durmuşoğlu
  Mevsimlik göçmen işçisi bir ailede büyüdü. Yıllarca tarım işçiliği yaptı. Tarım işçilerinin ve tarımda çalışan kadınların örgütlenmesinde çalıştı. Pestisle mücadelede öncülük etti. Meksikalı tarım işçilerinin İngilizce tercümanı, patronların ise baş belasıydı.
 • Asgari ücret için mücadele eden ilk kadın sendikacılardandı
  Fitnat Durmuşoğlu
  Clementina Maria Black’ın mesleği öğretmenlikti, genç yaşlardan itibaren kadın işçi örgütlenmesinde yer aldı. Kadınların çalıştığı ter atölyelerinde yasal asgari ücret için mücadele etti. İngiltere’de kadınların oy hakkı hareketi içinde de yer aldı. Pek çok kitap yazdı, gazete editörlüğü yaptı. Amacı; kadınların daha iyi bir hayat yaşamasıydı…
 • Türk- Hollandalı kadınların grevi (*)
  Süheyla Yalçın
  Hollanda’da Almelo’da Türkiyeli göçmen kadınlar 70’li yılların sonlarında bir tavuk fabrikasında üretimi durdurdu. Bu kadınlar düşük bir ücret karşılığında elleriyle kaynar sudan çıkardıkları, tavukların etlerini ayırıp, didiklemek zorundaydılar. Ağır çalışma koşulları karşısında grev yapmaya karar verdiler.
 • Sendika Kongresi’nde yaşamını yitiren bir sendikacı: Anna Olivia Christensen Nielsen
  Fitnat Durmuşoğlu
  Çamaşırcılıkla başladı, Danimarka Kadın İşçiler Sendikası yönetimine geldi. Temizlik işçisi, çamaşırcı, bira, kibrit fabrikası işçisi kadınların çalışma koşullarının ve ücretlerinin yükseltilmesi için mücadele arkadaşlarıyla birlikte mücadele ettiler. Çoğu kez başardılar. Danimarka sendikal hareketinin öncülerinden Anna Olivia Christensen Niesen yaşamını yitirene kadar alandan kopmadı.
 • Chicago Çelik İşçileri Sendikası başkanı Alice Peurala: Çelik işçisi kadınların feministlerle ittifakını sağladı
  Fitnat Durmuşoğlu
  Türkiye’den Amerika’ya göç eden Ermeni bir ailenin kızıydı. Küçük yaştan itibaren işçi olarak çalışmaya başladı. Çelik işçisi kadınları örgütledi, onların kötü çalışma koşullarının ortadan kaldırılması için mücadele etti. Birleşik Çelik İşçileri Sendikası Yerel 65'e başkanlık eden tek kadındı.
 • Mirabal Kardeşler
  Fitnat Durmuşoğlu
  Mirabal Kardeşler diktatörlüğe karşı mücadele ettikleri için 25 Kasım 1960’da vahşice öldürüldüler. 1981’de yapılan Birinci Latin Amerika ve Karayip Kadınlar Kurultayı’nda 25 Kasım,"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. O günden bu yana 25 Kasım’da tüm kadınlar sokaklarda kadına yönelik şiddeti protesto ediyor.
 • Oy hakkı hareketinin savunucusu bir fabrika kızı: Harriet Hanson Robinson
  Fitnat Durmuşoğlu
  Yoksul bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 10 Yaşında değirmen adı verilen tekstil fabrikasında boş bobinleri dolduran bir çocuk işçiydi. Daha sonra kendini eğitti, nispeten iyi koşullarda çizim kızı olarak çalışmaya başladı. Grevlere katıldı, gazetecilik yaptı, evlendi, çocukları oldu… Amerikan Suffragette hareketinin en önünde yer aldı.
 • Mutfak Çalışanları Sendikası Başkanı Hattie Canty: “Grevde kendin için almayı öğreniyorsun”
  Fitnat Durmuşoğlu
  Eylemci bir kadın işçi olan Hattie Canty, Mutfak İşçileri Sendikası'nın başkanlığına kadar gelerek, Amerika tarihinde en uzun süren grevin de lideri oldu. Las Vegas'taki işçilerin yaşamını iyileştirmek için işçi haklarını savundu. Beyaz olmayan insanların daha iyi işler bulmasına yardımcı oldu.
 • Ayrımcılığa karşı ömürlük direniş: Melnea Agnes Jones Cass
  Fitnat Durmuşoğlu
  Melnea’nın yaşamı; ırkçılığa, cinsiyet ayrımcılığına, emek sömürüsüne karşı bir direnişti. Ev işçilerinin güvenceli ve insana yaraşır koşullarda çalışabilmesi için mücadele etti
 • Sendikacı, insan hakları savunucusu ve feminist: Lucy Randolph Mason
  Fitnat Durmuşoğlu
  Yaşamı boyunca işçilerin daha iyi koşullarda çalışmasını sağlamaya çalıştı. Irk ayrımcılığıyla mücadele etti ve sendikaların ırklar arası işbirliğini teşvik etmenin en iyi yolu olduğuna inandı
 • Amerikalı işçi örgütçüsü, yazar ve kütüphaneci: Helen Marot
  Fitnat Durmuşoğlu
  Dergi editörlüğüyle başlayan, kütüphanecilik, işçi örgütçülüğü ve yazarlıkla devam eden bir hayat… Helen Marot, teoriyle pratiği birleştiren mücadelesiyle günümüze de ışık tutuyor 
 • Matilda Gertrude Robbins: Feminist savaşçı yazar ve örgütçü
  Fitnat Durmuşoğlu
  Amerika’da Dünya Sanayi İşçileri Sendikası’nın ilk örgütlenme uzmanlarından olan Robbins, kadınların eşit fırsatlara, ekonomik bağımsızlığa ve siyasi güce erişimi için de uğraş verdi. Evliliğe karşıydı kendi de evlenmedi. Birlikte yaşadığı erkekten bir çocuğu oldu. Ömür boyu o grevden bu direnişe koştu.
 • Ön planda olmayı sevmeyen bir kadın: Mary Morton Kimball Kehew
  Fitnat Durmuşoğlu
  Burjuva bir aileden gelen Mary Morton sınıfsal konumunu, siyasi bağlantılarını ve kendi ekonomik kaynaklarını işçi sınıfı kadınları için kullandı. Amerikan Kadın Sendikalar Birliği’nin başkanlığını yaptı, ömür boyu yönetiminde bulundu. Kadın işçilerin örgütlenmesinde ücret ve kreş mücadelesinde fikir hocalığı yaptı.
 • Eylemin gücüne inanan bir sendikacı: Rose Pesotta
  Fitnat Durmuşoğlu
  Pesotta, yaşamı boyunca, merkezi otoriteye karşı işçilerin özgür birliğini savundu.  Anarşist ideallerin tutkulu bir savunucusuydu. Kadınlara asgari ücret için patronlarla, sendikalarda kadınlara eşit temsil hakkı için de sendikacı erkeklerle mücadele etti.
 • Luisa Moreno: Konserve işçisi kadınları örgütledi
  Fitnat Durmuşoğlu
  Luisa Moreno sendika lideri ve bir sivil haklar aktivistiydi. İşçi hareketine olan bağlılığı ve çalışmaları, hem Latinlerin hem de kadınların daha güçlü bir ses çıkarmalarını sağladı. Amerika sendikalarında ilk İspanyol başkan yardımcısı, CIO’nun eyalet başkan yardımcısı oldu. Moreno, Guatemala, Küba ve Meksika'da mücadele verdi.
 • Anarşinin kızıl gülü: Rose Schneiderman
  Fitnat Durmuşoğlu
  Amerika’ya göç etmiş, Polonyalı Yahudi bir aileden geliyordu. Küçük yaşta işçi olarak çalışmaya başladı.  Sendika temsilciliğinden şube ve merkez yönetimine kadar geldi. Hem sekiz saatlik işgünü hem de kadın işçilerin oy hakkı için mücadele etti.
 • Kocalar ev işlerine para ödemeli diyen kadın: Mary Sinnott Fitzgerald
  Fitnat Durmuşoğlu
  İrlanda’da doğdu. Güney Afrika’da stenografi, daktilo ve matbaacılık öğrendi. Sendikal hareket içinde kadınların görünür olması için çaba sarf etti. Pek çok grev ve direnişe katıldı. Güney Afrika’da grev örgütlediği için ilk yargılanan ve hapsedilen kadın oldu.
 • Tutkulu bir Meksikalı: Emma Tenayuca
  Fitnat Durmuşoğlu
  Meksikalı, bir işçi örgütçüsü ve komünistti. Meksikalı Amerikalıların sendikal ve siyasi örgütlenmesi için yıllarca çalıştı. Göçmen işçilerin ve kadınların eşit haklar ve eşit ücretler mücadelesi içinde yer aldı. Hayatı duvar resimlerine, belgesellere konu oldu.
 • Kadın dizgicileri örgütleyen kadın: Augusta Lewis
  Fitnat Durmuşoğlu
  Bir işçi lideri, eğitim emekçisi ve aktivistiydi. New York 1 No’lu Yerel Kadın Tipografi Sendikası’nı kurdu ve tamamı erkeklerden oluşan Uluslararası Tipografi Sendikası’nda görev yapan ilk kadın oldu. Kadınların oy hakkı, işçi hakları ve Afro-Amerikan eşitliği gibi konuları yayımladığı New Haven Union gazetesini kurdu.
 • Stüdyo Mühendisi Bayan Mualla
  Necla Akgökçe
  Bir gazete küpüründen hareketle size 1950’li yılların ilk yarısında İstanbul Radyosu’nda mühendis olarak çalışan bir kadının hikâyesini daha doğrusu hikâyesinin bir bölümünü anlatıyoruz. Mualla Hanım, kadınlara kapalı olan kapıları zorlayıp önümüzü açanlardan… Onlara ne çok şey borçluyuz…
 • Kate Mullany: Yaka işçilerini örgütleyen kadın
  Fitnat Durmuşoğlu
  New York Troy’da tamamı yaka temizleyici kadınlardan oluşan Collar Laundry Union’ı  (Yaka Çamaşır Sendikası) kurdu. Daha sonra ütücüleri örgütledi. Ulusal İşçi Sendikası’nda uzman olarak çalıştı.  Yaşamı mücadele ile geçti.
 • Luisa Capetillo: Pantolon giydiği için ceza almıştı
  Fitnat Durmuşoğlu
  Porto Rikolu sendika lideri, feminist, anarşist ve gazeteci. Tütün işçileri ile çalıştı, kadınların evlilik bağı olmaksızın kimi seveceklerini özgürce seçebileceklerini savundu. Kendi de öyle yaptı. Ülke tarihindeki en önemli grevleri örgütledi.  
 • Matbaa ve kitap işçisi kadınları örgütledi: Paula Thiede
  Fitnat Durmuşoğlu
  14 yaşında matbaalarda çalışmaya başladı. Kadın Rotatif Kitap ve Matbaa İşçileri Birliğini kurdu, uzun süre ona başkanlık etti.  Birliğin bu sektördeki karma sendikayla birleşmesinden sonra sendika başkanı oldu.  Kadın matbaa işçilerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi ve ücretlerinin yükseltilmesi, ülke çapında asgari ücrete kavuşması için mücadele verdi ve kazandı. 
 • Agnes Nestor: Eldiven işçilerinin mücadeleci başkanı
  Fitnat Durmuşoğlu
  17 Yaşında işçi olarak çalışmaya başladı. Eldiven dikiyordu. Eldiven İşçileri Sendikasını kurdu, kadınları buraya üye yaptı. Amerikan Kadın Sendikalar Birliği’nin Chicago Şubesine başkan seçildi. Yaşamı boyunca kadınlara sekiz saatlik iş günü, hamileliğin korunması, ebeveyn izni için çaba sarf etti. Kadınlara özgü bir çalışma mevzuatının oluşturulması gerektiğini savundu. 
 • Beyaz adama kafa tutan siyah kadın: Rosina Budd Harvey Corrothers Tucker
  Fitnat Durmuşoğlu
  Rosina Tucker Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da siyahların ekonomik haklar için verdiği mücadelede ön saflarda yer aldı. Hamalların yeterli ücrete, düzgün çalışma koşullarına ve yeni haklara sahip olması için dernekler kurdu, kadın eşleri bu doğrultuda örgütledi. Irkçılık ve cinsiyetçiliğe karşı hep mücadele etti. 104 yaşında hâlâ eğitim vermek için ülkeyi dolaşıyordu.
 • Kadın işçi mücadelesine damga vuran kadın: Clara Lemlich
  Fitnat Durmuşoğlu
  Ukrayna göçmeni bir işçiydi. Amerika’da hazır giyim sektöründeki kadın işçilerin örgütlenmesi için mücadele verdi. Uluslararası Kadın Konfeksiyon İşçileri Sendikası’nın kurucuları, 20 binler grevinin örgütleyicileri arasındaydı. Kadın işçilerin çıkarları konusunda erkek sendikacılarla hep çatıştı. Kaldığı yaşlılar evinde bile hemşire örgütlenmesini sağladı. Ölene kadar mücadele edenlerdendi.
 • Feminizm ile emek siyasetini birleştiren kadın: Leonora O’Reilly
  Fitnat Durmuşoğlu
  İşçi lideri, sendika örgütçüsü ve kadınların oy hakkını savunan aktivist.  Yaşamını sadece hayatta kalmak için çalışan milyonların koşullarını iyileştirmeye adadı.  Feminizm ile emek siyaseti arasında bir denge kurmak için mücadele etti. 
 • Anarko-sendikalist bir feminist: Teresa Claramunt Creus
  Fitnat Durmuşoğlu
  Hayatını işçilerin taleplerine, kadınların haklarını savunmaya adayan tekstil işçisi, anarko-sendikalist ve feminist bir lider. Kadınların uğradığı çifte sömürüyü kırmak için özerk bir işçi grubu yaratan Teresa Claramunt  için anarşizm ve feminizm birbirinden ayrılmazdı. Cinsiyet temelinde hiçbir sınırlamayı kabul etmedi.
 • 15-16 Haziran’da kadınlar da vardı ama…
  Haber Merkezi
  15- 16 Haziran Türkiye işçi sınıfının sermayeye karşı yürüttüğü en görkemli kitlesel direnişlerinden biriydi. Kadınlar bu direnişe katıldılar ve fabrikalarda direndiler, yürüyüşlerde yer aldılar, işçi elbiseleriyle yürüyen tekel işçisi kadınlar hepimizin hafızasında yer edindi.
 • Bloor Ana…
  Fitnat Durmuşoğlu
  İşçi sınıfı için yaşayan bir efsane ve sosyalist bir liderden, “Bloor Ana” diye de bilinen işçi örgütçüsü; kadın hakları, siyah eşitliği ve barış savunucusu Ella Reeve Bloor’dan söz etmek istiyoruz sizlere…
 • Ayakkabı işçisi, feminist, anarşist bir eylemci: Virginia Bolten
  Fitnat Durmuşoğlu
  Defalarca tutuklandı, sınır dışı edildi ama hiçbir güç onu mücadeleden vazgeçiremedi. Arjantin’in ilk kadın işçi grevini örgütledi, dünyanın ilk anarko-feminist gazetesinde yine onun imzası vardı. İşte feminist, anarşist işçi bir kadın eylemcinin, Virginia Bolten’in hikâyesi...
 • Tuba Demirci Söyleşi 2: Dünyanın kadın emeği sayesinde döndüğünü anlatalım
  Necla Akgökçe
  “Kadınların emek örgütlenmelerinin sınırlılığı, var olan emek örgütlerindeki eril iktidar yapıları gelecekte de kadın emeğinin tüm boyutlarını ve tezahürlerini yansıtmanın önüne geçecektir. Lütfen günlük- anı defteri tutun, çalışma hayatına dair ne yaşıyorsanız bunların kaydı olsun ve tuttuğunuz kayıtları da saklayın, varsa kızlarınıza ve kadın yakınlarınıza verin.”
 • Tek sloganı özgürlük olan kadın: Lucy Parsons
  Fitnat Durmuşoğlu
  Onun mücadelesi ABD’deki ırkçı ve işçi düşmanı sistem için o kadar tehlikeli hale gelmişti ki Chicago polisi tarafından “bin isyancıdan daha tehlikeli” olarak tanımlanıyordu.
 • Tuba Demirci Söyleşi:1   Osmanlı İstanbul’unda kadın emeğinin farklı halleri
  Necla Akgökçe
  İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş, 8 Mart’ta kadınlara yönelik iki ciltlik derleme kitap yayımladı: Osmanlı İstanbul'unda ve Cumhuriyet İstanbul’unda Kadın. Osmanlı İstanbul’unda Kadın kitabında, kapsamlı ve derli toplu bir kadın emeği bölümü var. Bu bölümün yazarı Tuba Demirci ile konuştuk. Söyleşimizi iki bölüm halinde yayınlıyoruz. 
 • Özlemi sömürüsüz bir hayattı: Zehra Kosova
  Fitnat Durmuşoğlu
  "Hayatım boyunca bir gün denizin durulacağını, fırtınanın dineceğini, benim gibi milyonlarca insanın sakin ve rahat bir hayata ulaşacağını düşündüm. İnsanların ezilmeyeceği, sömürülmeyeceği bir dünyanın özlemi ile yaşadım." 
 • Basmahane’de bir kaynakçı ustası: Reyhan Hanım
  Necla Akgökçe
  Reyhan Ozam, 1946 yılında Bakırköy Bez Fabrikası’nın dökümhanesinde kaynakçı ustası olarak çalışan tek kadındı.  Neriman Hikmet, erkekle tanımlı bu mesleği icra eden kadın işçinin yaşamını merak ederek haberleştirdi. Aradan geçen 75 yılda haber, kullanılan üslup, seçilen kelimeler artık bir tarihi belgeydi.
 • Paskalya Ayaklanmasını da Bobby Sands direnişini de gördü
  Fitnat Durmuşoğlu
  “Şimdi tekrar ayaklanıyoruz ve eğer yenilirsek, yeniden ayaklanacağız.” Bu sözler İrlanda kurtuluş mücadelesinin ön saflarında yer alan işçilikten İRA Genel Sekterliğine gelen Nora Connolly O’Brien’e ait. Nora yaşamının sonuna kadar sokaklardan ayağını çekmedi.
 • 8 Saatlik işgünü yasasını kabul ettiren kadınlardandı: Mary Kenney O’Sullivan
  Fitnat Durmuşoğlu
  Küçük yaşlarda kitap ciltleme işi yapmaya başladı. Matbaa işçiliğinin tüm ayrıntılarını öğrendi ama ücreti hiçbir zaman erkeklerle eşitlenmedi. Cinsiyet ayrımcılığına karşı verdiği mücadele onu Kadın İşçi Sendikaları Birliği’ne yönlendirdi.  Hayatı işyerinde cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek için kadınları sendikalarda örgütlemekle geçti.
 • Amerika’nın en tehlikeli kadını: Mary Harris Jones
  Fitnat Durmuşoğlu
  1 Mayıs, Amerikan sendikacılık hareketinin öncülerinden Mary Harris Jones’ın de doğum günüydü. İrlandalı bir göçmen işçi olan Mary’nin hayatı, maden işçilerinin talep ve sorunlarına çare üretmekle geçti. Erkek egemen sendikal yapılar içinde tek kadındı.  
 • Bir Mayıs şiirinin şairi Yaşar Nezihe Bükülmez
  Fitnat Durmuşoğlu
  Grev ve işçi hareketlerini destekleyen 1 Mayıs için ilk Türkçe şiiri yazan Yaşar Nezihe’nin hayat hikâyesi ve sıra dışı kimliğiyle,  dönemin kadın şairleri arasında farklı bir yeri vardır. Şiirlerinde yoksul ve zorlu çocukluğu, aşkları ve evlilikleri gibi hayatından temaları konu aldığı gibi cinsiyetçiliğe ve toplumsal sorunlara da yer verir.
 • Rana Plaza’da canlarını yitirenleri anıyoruz
  Necla Akgökçe
  24 Nisan 2013 tarihinde Bangladeş’in başkenti Dakka yakınlarında içinde pek çok tekstil işyerinin bulunduğu Rana Plaza’da bir yangın çıktı. Yangın sonrası çöken bina çoğu kadın olmak üzere 1113 işçiye mezar oldu. Bu kapitalizm tarihinde en büyük işçi katliamlarından biriydi. Felaketin sekizinci yılında yaraların bir kısmı sarılırken, işçilerin çalışma koşullarında çok az değişiklik oldu
 • Elizabeth Gurley Flynn: Sendika yönetimlerinin ataerkil yapısını eleştirdi
  Fitnat Durmuşoğlu
  Annesi feminist, babası sosyalistti. Yıllarca işçi sınıfı içinde çalıştı. Tüm hayatını kadın işçilerin örgütlenmesine adadı. Eşit işe eşit ücret, kreş hakkı, doğum kontrolüne erişim hakkı için mücadele verdi.
 • Yaşamı devrim olan bir kadın: Flora Tristan
  Fitnat Durmuşoğlu
  “Baskı altında olan erkek, bir başkasını baskı altına alacaktır.  Bu da karısıdır. Kadın bir proleterin proleteridir.” Maddi bir ezilme durumuna bir sömürü biçimine vurgu yapan bu sözler, kadın işçi hareketinin öncülerinden Flora Tristan’a ait. Kadınların kendi devrimlerini yapmaları gerektiğini savunan Tristan’ın hayatı bu devrim için mücadele ile geçti.
 • 70 yıl sendikacılık yaptı
  Necla Akgökçe
  Pauline Newman, sendikacılık yaptığı süre boyunca erkek sendikacılara kadınları anlatmaya çalıştı. Amerikan Kadın Sendikalar Birliği’nin, genel eğitim sekreterliğine kadar yükseldi. Triangle yangınını da gördü. İkinci feminist dalgayı da…
 • Bizdeki kibritçi kız grevleri
  Necla Akgökçe
  Belki fosfor nedeniyle değil ama yüzyıllar sonra Petrol-İş üyesi kadın kibrit işçileri, İstinye ve Orhangazi’de greve çıktılar. Grevler 91 gün sürdü, kazanımla sonuçlandı. Erkekler grev başarıları nedeniyle sendika yönetimlerine gelirken, kadınlar unutuldu, gitti. Bu da bir başka kibritçi kız hikayesi işte…
 • Yolunu belirledi ve hep mücadele etti: Louise Otto Peters
  Necla Akgökçe
  Louise Otto Peters, 19. Yüzyılın ilk yarısında, kadın hakları için mücadele eden kadınlardandı. Alman Kadınlar Derneğini kurucularındandı. Kadın işçilerin hakları için yazılar, şiirler yazdı, gazete ve dergiler çıkardı. Almanya’da hareketin fitilini ateşleyenlerdendi.
 • Hareketin gerçek savaşçılarından: Pauline Staegemann
  Necla Akgökçe
  1873 yılında hizmetçi ve fabrika işçisi kadınların sorunlarını çözmek amacıyla Berlin Kadın İşçi ve Kız Çocukları Derneğini kuran Pauline Staegemann’ın kendisi de hizmetçilik yapıyordu.  Uzun süre unutulan Pauline’nin torunu Jutta Limbach’ın yazdığı kitapla birlikte tekrar hatırlandı. 
 • 150 yaşında bir devrimci: ROSA LÜKSEMBURG
  Haber Merkezi
  5 Mart 1871 yılında doğan Rosa’nın bu yıl 150. doğum günü kutluyoruz. O iyi bir devrimci, nadir bulunan bir kuramcı, iyi bir eğitmen ve gazeteciydi. Yaşamı mücadele ile geçti ve mücadele ederken öldürüldü.
 • “Bizim Hikâyemiz”
  Sevim Işık Bäro
  Ocak 2020’de başlayan “Bizim Hikâyemiz” projesi kapsamında Mart 2020’den beri, Diyarbakır, Antep, İstanbul, Ankara, İzmir’de sözlü tarih çalışması yapılıyor. Feminist akademisyenlerin yürüttüğü çalışmada sözlü tarihin yanı sıra, video röportajlar, günlükler, kadınların çektiği fotoğraflar ve kendi çizdikleri bilişsel haritalar da yayımlanıyor.
 • Avusturya’da ilk kadın grevini örgütledi: Amalie Seidel
  Necla Akgökçe
  Boyun eğmeyenlerdendi. Takiplere, hapislere, tutuklanmalara rağmen, faşizme karşı  mücadele verdi. Ömrü boyunca kadın hakları, kadın-erkek eşitliği, kadın işçi sağlığı için fabrikadan, parlamentoya her alanda çaba sarf etti. 
 • Bir kadın işçinin hayatı: Adelheid Pop
  Haber Merkezi
  Adelheid Pop, 10 yaşından itibaren işçi olarak çalışmaya başladı, çok genç yaşta sosyalist oldu. Kısa sürede hareket içinde kendini gösterdi. Kadın işçilerin sorunlarıyla uğraştı parlamentoya girdi, eşit işe eşit ücret ve kürtaj reformu yasasının çıkarılması için mücadele etti. 
 • Konuştukça devleşen bir kadın: Neriman Hikmet
  Nuran Gülenç
  Neriman Hikmet, Cumhuriyet döneminin ilk kadın şair, edebiyatçı ve gazetecilerindendi. Ölünceye kadar yakın dostu olan Suat Derviş ile birlikte sosyalist mücadelenin içinde yer aldı. Sendikacılık da yapan Hikmet, Devrimci Kadınlar Birliği’nin kurucu üyelerindendi.
 • Mücadeleci bir sendikacı: Emma İhrer
  Necla Akgökçe
  Sendikal hareket içinde ön çıkmış kadın sayısı çok azdır.  Alman sendika yöneticisi ve sosyalist Emma Ihrer bu kadınlardan biri. Kadınların daha iyi koşullarda çalışması ve meslek sahibi olması için önce kadın birlikleri kurdular. Örgütleri kapatıldı ve yargılandılar. Alman Sendikalar Birliğinin yönetimine giren, sendikalarda ilk kadın komisyonu başkanı olan yine oydu.  
 • “Vasıfsız işçilikten” merkez yönetimine: Getrud Hanna
  Haber Merkezi
  "Kadın işçilerin avukatı” diyordu yol arkadaşları ona. Avukat değildi, çok çalışkan, zeki, olgulara önem veren ve işçilikten gelen Almanya’da sosyalist hareketin yükseldiği dönemde bu hareket içinde öne çıkan kadınlardan biriydi. Alman Sendikalar Birliği’nin merkez yönetimine kadar geldi.
 • Esasında Berec’te kadınlar direnmişti
  Necla Akgökçe
  7 Aralık 1964'de başlayan Berec Grevi,  erkekler tarafından yönetilen kadın ağırlıklı bir grevdi. Kadınlar gündüz grev gözcülüğü yaptılar, dövüldüler, yaralandılar, cinsel tacize uğradılar. Ama vazgeçmediler. 41 gün süren grev kazanımla sonuçlandı. 
 • Anna LoPizzo: Ekmek Gül Grevi’nin gizli kahramanı
  Derleyen: Serap Güre, Necla Akgökçe
  İtalyan göçmen işçi Anna sonradan üzerine kahramanlık şiirleri yazılan Lawrence grevinde polis kurşunu ile hayatını kaybetti.  Pek çok hemcinsi gibi uzun süre kimse onu anmadı.  Mezarı 88 sene sonra bulundu.  Nasıl yaşadı,  mücadele etti? Hala çok az bilgi var onunla ilgili elimizde.
 • Ekmek ve Gül Grevi;
  Ya da Lawrence’nin direngen kadın işçileri

  Çeviri: Kadın İşçi Haber Merkezi
  19-20. Yüzyıllarda sendikalar sanayi işçilerini örgütledikleri için ve çoğunun niteliksiz işgücü olarak değerlendirdiği kadın işgücünü örgütlemek gibi bir dertleri olmadığı için grev ve direnişler yumruğu havada tulumlu erkeklerle özdeşleştirilir. Oysa kadınlar grevlerde çoğu kez en öndedir. Lawrence Tekstil işçilerinin Grevi işte böyle bir grevdir. 

Pin It on Pinterest