Nepal’de kadınlar iş güvencesi için mücadelede: “Toplum sağlığı çalışması iştir!”

Sağlık sistemi zayıf olan ve bulaşıcı hastalıklarla boğuşan Asya toplumlarına hayati sağlık hizmetleri sunan sağlık emekçisi kadınlar, yaptıkları işin toplumsal cinsiyete dayalı değersizleştirme nedeniyle iş olarak görülmediğini belirterek kampanya başlattılar. Feminist araştırmacı Trimata Chakma konu ile ilgili Nepal’de Kadın Toplum Sağlığı Gönüllüleri’nden Basanti ve Gita ile konuştu.
Paylaş:

Basanti Maharjan ve Gita Devi, Nepal’deki Kadın Toplum Sağlığı Gönüllülerinin (FCHVs) hakları için mücadele eden adanmış sendika liderleridir. ILO’nun Uluslararası Çalışma Konferansı’na katılarak, hak ve saygı için sürdürdükleri mücadeleye dünyanın dikkatini çekecekler ve bu konuyu ilk kez işçilerin, hükümetlerin ve işverenlerin yıllık gündemine taşıyacaklar.

On yılı aşkın bir süredir Asya’daki Toplum Sağlığı Çalışanları (CHW’ler) hayati önem taşıyan işlerinin iş olarak tanınmasını talep ediyorlar. Güney Asya ve Güneydoğu Asya’daki birçok ülkede kadınlar, marjinalize edilmiş topluluklara temel birinci basamak sağlık hizmeti sunuyor; ancak ücret, sosyal güvenlik ve iş güvencesi haklarından mahrum bırakılıyorlar. Şimdi iki CHW, mücadelelerini Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Konferansı’na (ILC) taşımak üzere Cenevre’ye gidiyor.

Basanti Maharjan ve Gita Devi, Nepal’deki Kadın Toplum Sağlığı Gönüllüleri’nin (FCHVs) hakları için mücadele eden adanmış sendika liderleridir. Hak ve saygı için sürdürdükleri mücadeleye dünyanın dikkatini çekmeye ve bu konuyu ilk kez işçilerin, hükümetlerin ve işverenlerin yıllık tartışma gündemine taşımaya kararlılar.

“Sağlığa yatırım olmadığı için toplumumuz acı çekiyor”

Basanti Maharjan, en solda

Basanti Maharjan 15 yıldır FCHV olarak çalışıyor ve Nepal Sağlık Gönüllüleri Örgütü’nün (HEVON) başkanlığını yürütüyor. Yetersiz halk sağlığı sistemlerinin yıkıcı sonuçlarını ilk elden deneyimlemiş. Kız kardeşini önlenebilir anne sağlığı komplikasyonları nedeniyle kaybeden Basanti, “Ben kız kardeşimi kaybettim ama başkalarının da farkındalık ve destek eksikliği nedeniyle sevdiklerini kaybetmesini istemiyorum,” diyor. Fark yaratmaya kararlı olan Basanti, bir yandan kız kardeşinin çocuklarını büyütürken bir yandan da toplumunu sağlık hizmetleri konusunda eğitmeye devam etti.

Bir FCHV ve Nepal Sağlık Gönüllüleri Derneği (NEVA) Başkanı olan Gita Devi Thing, de pek çok zorlukla karşılaştı. Kendini toplum sağlığı çalışmalarına adadıktan sonra iki küçük kızıyla birlikte evinden atıldı. COVID-19 salgını sırasında, sağlık merkezlerindeki personel ve tesis yetersizliği nedeniyle erkek kardeşini kaybetti. Gita gözyaşları içinde, “Sağlık sistemlerimize yatırım yapılmaması nedeniyle toplumlarımızın acı çektiğini görmek beni üzüyor,” diyor.

Gita Devi Thing

“Gönüllü değiliz, işçiyiz”

Basanti ve Gita’nın hikayeleri münferit olaylar değil, daha ziyade bakım ve sağlık altyapısındaki sistemik sorunların bir yansımasıdır. Neredeyse tamamı kadınlardan oluşan CHW’ler, birçok ülkede ulusal sağlık sistemlerinin bel kemiğini oluşturuyor, ancak işçi olarak tanınmaları sürekli olarak reddedilerek ve yoksulluk düzeyinde ödemeler, kötü çalışma koşulları ve sosyal korumaya çok az erişim veya hiç erişim olmaması gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya kalıyorlar.

Oynadıkları kritik role rağmen, CHW’ler önemli zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor. Gita, “Biz gönüllü değiliz; biz işçiyiz” diyor. “Toplumlarımıza sağladığımız hayati hizmetler için saygınlığı, saygıyı ve adil bir ücreti hak ediyoruz.”

CHW’lerin tanınmaması ve desteklenmemesi, kamu sağlık sistemlerinin kronik olarak yetersiz finanse edilmesinden ve bakım işinin doğası gereği kadın işi olarak toplumsal cinsiyete dayalı değersizleştirilmesinden kaynaklanıyor. Bu durum, özellikle kırsal ve marjinalleştirilmiş topluluklardaki boşlukları doldurmak için CHW’lerin sömürülmesine dayanan kırılgan bir bakım altyapısıyla sonuçlanıyor.

CHW’lere ve bakım altyapısına yatırım yapmak sadece bu çalışanlar için bir adalet meselesi değil, aynı zamanda halk sağlığı acil durumlarına yanıt verebilecek ve herkese kaliteli bakım sunabilecek dirençli sağlık sistemleri oluşturmak için de çok önemlidir. COVID-19 salgını, CHW’lerin oynadığı hayati rolü ve bakım altyapısını güçlendirmeye duyulan acil ihtiyacı vurguladı.

“Yaptığımız iş tanınmalıdır”

Basanti ve Gita tüm hükümetlerden ve uluslararası kuruluşlardan bakım altyapısının tanınmasını, desteklenmesini ve yatırım yapılmasını talep edecekler. Yaptıkları işin haysiyetli bir iş olarak tanınmasını ve hükümetlerin kendilerine yeterli imkân, tazminat ve destek sağlamasını istiyorlar. Onların deneyimleri, bakım ekonomisinde insana yakışır iş tartışmalarını içeren bu yılki Uluslararası Çalışma Konferansının gündemiyle özellikle ilgilidir.

Basanti ve Gita mesajlarını küresel sahneye taşımaya hazırlanırken, her şeye rağmen toplumlarına hizmet etmeye devam eden sayısız CHW’nin umutlarını ve hayallerini de yanlarında taşıyorlar. PSI’ın Güney Asya’daki Toplum Sağlığı Çalışanlarının Talepleri Tüzüğü bu ilkeler üzerine kurulu.

Dünyanın onları dinlemesinin ve toplum sağlığı çalışanlarının vazgeçilmez katkılarına değer veren ve destekleyen daha güçlü, daha dirençli bir bakım altyapısı inşa etmek için harekete geçmesinin zamanı geldi.

Basanti Maharjan ve Gita Devi, Public Services International (PSI) Nepal’den Proje Organizatörü Jeni Jain Thapa’nın yardımıyla 3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 112. oturumuna katılacaklar.

PSI’ın CHW’lerin hakları için yürüttüğü kampanya hakkında bilgi için buraya tıklayın.

Çevirinin aslı: https://publicservices.international/resources/news/community-health-workers-from-nepal-head-to-geneva-to-demand-rights-and-respect-?id=15243&lang=en

Paylaş:

Benzer İçerikler

İsviçre Hizmet Sendikaları Birliği’nin (UNIA) Kadın Konferansı, 25 Mayıs’ta, Solothurn’da yapıldı. Konferansta UNIA delegesi 140 kadın son birkaç yılın kadın hareketini değerlendirdi. Feminist toplu iş sözleşme çağrısında bulunan kadınlar, işyerinde şiddet ve cinsel tacize karşı bir kampanya örgütleme kararı aldılar.
İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali (BWI )* internet sitelerinde Afrika ve Ortadoğu kadınlarıyla ilgili bir dizi yazı çerçevesinde Tunus Ağaç ve İnşaat İşleri Sendikası (FGBB) ilk kadın yöneticisi ve sendika aktivisti Amal Mannai’nin hikayesine yer verdi. Bu kadın sendikacıyı biz de tanıyalım istedik.
İçeriklerimizi kaçırmamak için e-posta bültenimize ücretsiz abone olun!