İşyerlerinin bir menopoz politikası olmalı

Emeklilik yasalarıyla geç emeklilik desteklenirken, pek çok sayıda kadın menopoz dönemini işyerinde ağır semptomlarla boğuşarak geçiriyor.  İngiltere’de menopoz semptomları olan 2 bin kadınla yapılan bir ankette, kadınların yüzde 63'ü bu konuda çok zorlandıklarını ve iş yerlerinin bir politikası olmadığını söyledi.
Paylaş:
Çeviri: Serap Güre

Emeklilik yasalarıyla geç emeklilik desteklenirken, pek çok sayıda kadın menopoz dönemini işyerinde ağır semptomlarla boğuşarak geçiriyor.  İngiltere’de menopoz semptomları olan 2 bin kadınla yapılan bir ankette, kadınların yüzde 63’ü bu konuda çok zorlandıklarını ve iş yerlerinin bir politikası olmadığını söyledi.

İngiltere’de bu yıl yapılan bir araştırmaya göre bir milyondan fazla kadının işverenler menopoza girerken onları desteklemediği için çalışırken ciddi bir biçimde zorlanabileceğini gösterdi.

İngiltere’de menopoz semptomları yaşayan 45 ila 67 yaşları arasındaki 2 bin kadınla yapılan anket,  menopoz sırasında yeterli destek alamamalarının kadınların işi bırakma kararlarını doğrudan etkilediğini gösterdi. Kadınlar, menopozun, çocuk sahibi olmanın hemen ardından, kariyerleri üzerinde en yıkıcı ikinci etki olduğunu söyledi.

Ankete katılan kadınların dörtte biri destek eksikliği nedeniyle işlerinde mutsuz olduğunu dile getirirken yüzde 63’ü iş yerlerinin menopoza giren kadınların işlerini kolaylaştıracak herhangi bir politika geliştirmediğini belirtti.

Terri Eva’nın semptomları o kadar kötü ki, son altı aydır bir çocuk merkezindeki işinden hastalık izninde. “Semptomlarım nedeniyle herhangi bir destek almadan çalışmak işkence anlamına geliyor” diyor. “Eklemlerim o kadar ağrıyor ki acı çekmeden hareket edemiyorum. Kafam o kadar karışık ki aynı anda iki farklı şeyi düşünemiyorum ve kaygılarım geceleri beni uyandırıyor.”

Eva, maaşının yarıya düşmesini önlemek için kısa süre sonra işe dönmek zorunda kalacak, bu onu bunaltıyor “İşimi her zaman sevdim ama geri dönmek zorunda kalma düşüncesi korkunç. Ayrıca evimizin ipoteğini de ödüyorum ve maaşım kesilirse ailemin nasıl ayakta kalacağını bilemiyorum. Ama geri dönmekten korkuyorum. Yöneticilerim anlayışlı ama gerçek bir destek sunmuyor.”

Gillian Archibald, işyerinde menopoz semptomlarıyla başa çıkmasına yardımcı olabilecek işverenler bulmakta zorlandığı için son yedi yılda üç işten ayrıldığını söylüyor; “İşverenlerin, hayatları boyunca çalışan ve çalışmaya devam etmek isteyen, ancak yeterince destek alamayan kadınlar için menopozun ne kadar zayıflatıcı ve moral bozucu olduğu hakkında herhangi bir fikrinin olduğunu düşünmüyorum.”

Kadınlara sağlık desteği verilmeli

Engelsiz Yaşam Araştırması’nda dört kişiden biri, işyerinde menopoz destek eksikliğinin onları işlerinde mutsuz bıraktığını söylüyor. “Kadınlar biyolojileri nedeniyle asla işyerinden dışarı itilmemelidir. Araştırmayı yaptıran Koru Kids’in kurucusu Rachel Carrell, “Menopoz kadınların yaşam sürecinin doğal bir parçasıdır ve kariyerlerinin sonu anlamına gelmemelidir” dedi. “Toplum olarak yaşlı kadınları işyerinden gereksiz yere çıkmamaları için esnek çalışma ve sağlık desteği ile desteklememiz gerekiyor.”

Araştırmaya katılan kadınların yaklaşık dörtte üçü, işyerlerinde meslektaşları veya işverenleriyle menopoz hakkında açıkça konuşabilecekleri bir ortama sahip olmadığını, bu da izolasyon ve sıkıntı duygularını şiddetlendirdiğini söyledi.

Avam Kamarası kadın ve eşitlik komitesi, yasanın işyerinde menopoz semptomları yaşayan kadınları nasıl koruduğuna dair kanıtları ele alan bir oturum yapmayı planlıyor. Komite tarafından uygulanabilir yasa araştırılacak ve yasaların amaca uygun olup olmadığı sorgulanacak. Milletvekilleri ayrıca mevcut mevzuatta reform yapma veya yeni kanunlar çıkarma davasını da inceleyecekler.

https://www.theguardian.com/society/2022/jan/17/more-than-1m-uk-women-could-quit-their-jobs-through-lack-of-menopause-support

Menopoz ve işyerleri

BUPA ve Chartered Institute for Personel and Development (CIPD) tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen bir anket, genellikle 45 ila 55 yaşları arasında menopozda olan her beş kadından üçünün işyerinde olumsuz etkilendiğini ve İngiltere’de yaklaşık 900 bin kadının bir yıl içinde menopoz semptomları nedeniyle belirsiz bir süre işlerini bıraktığını ortaya koydu. Bu, “deneyimlerinin zirvesindeki” kadınların “verimliliği etkileyecek” olan işlerden ayrıldığı anlamına gelebilir. Bu yaş grubundaki kadınların üst düzey yönetim rolleri için uygun olması muhtemeldir ve bu nedenle işten çıkışları yönetici düzeylerinde cinsiyet çeşitliliğini azaltabilir. Aynı zamanda cinsiyetler arası ücret farkının yükselmesine neden olabilir ve emekli maaşlarında eşitsizliği besleyebilir.

2010 Eşitlik Yasası kapsamında, menopoz ayrımcılığı büyük ölçüde korunan üç özellik kapsamında ele alınmaktadır: yaş, cinsiyet ve engellilik ayrımcılığı. 1974 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, menopoz semptomları yaşanırken çalışma koşullarını düzenleyerek güvenli çalışma sağlar. İşverenlerin, menopoza giren kadınları işteyken ayrımcılığa karşı korumak için bir işyeri menopoz politikası uygulamalarını gerektiren daha fazla mevzuat için çeşitli çağrılar yapıldı.

Hükümet Eşitlik Ofisi 2019’un toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin “yol haritası”, Hükümeti, “kadınların yaşam boyu üreme sağlığını iyileştirmek için nelerin işe yaradığı” ve “kadınların sağlık deneyimleri ve çalışmaları üzerindeki etkileri ile ilgili göstergeler geliştirmesi” konusunda araştırma yürütmesi konusunda taahhütte bulunuyor. Hükümet ayrıca son zamanlarda bir Kadın Sağlığı Stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olacak görüşler aramıştır. Bu araştırma, işyerinde menopoza giren kişilerin karşılaştığı ayrımcılığın boyutunu incelemekte ve Hükümet politikasının ve işyeri uygulamalarının menopoz yaşayanları nasıl daha iyi destekleyebileceğini araştırmaktadır.

https://committees.parliament.uk/work/1416/menopause-and-the-workplace/

Kadınlar deneyimlerini konuşamıyor

Kadınların yaklaşık 4’te 1’inin işteki verimliliğini azaltacak menopoz semptomları yaşayacakları tespit edildi. Araştırmalar, menopoz semptomlarının kadınların işyerine katılım ve performansı üzerinde ciddi olumsuz etkisi olabileceğini göstermiştir. Menopoza giren kadınların üçte ikisi, iş yerinden herhangi bir destek almadıklarını, yüzde 25’i ise olumsuz deneyimleri nedeniyle işten ayrılmayı düşündüklerini ifade ettiler.

İşyerinde menopoz farkındalığı ve desteğinin sağlanması, hem işverenler hem de çalışanlara olumlu etkisi olacaktır. Menopoz eğitimi ve desteği ile işyerinde menopoz kültürü oluşturulur, çalışanların kurumda kalması sağlanır.

Yakın tarihli bir IPSOS Mori anketinde:

40-65 yaş arası çalışan kadınların yarısından fazlası, sıcak basması yüzde 47, gece terlemesi yüzde 41 ve yorgunluk yüzde 35dahil olmak üzere üç veya daha fazla menopoz semptomu yaşadı.

Üç veya daha fazla semptomu olanların üçte ikisi işine olan ilgisini kaybetmiş veya hata yapmıştır.

Üç veya daha fazla semptom yaşayan tüm kadınların yarısı, meslektaşları ile ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi, çalışma saatlerini azaltmak zorunda kalmak veya istifa etmeyi düşünmek gibi çalışma yaşamları üzerinde en az bir olumsuz etki yaşamıştır.

40-65 yaş arası çalışan her 20 kadından sadece 1’i, işverenlerinin menopoz dönemindeki kadınlara yönelik olumlu politikalar veya destek sunduğunu biliyor.

Üç veya daha fazla semptom yaşayan her 10 kişiden altısı işverenlerinin daha fazlasını yapmasını isterken, yarısından fazlası menopoz farkındalık programı olan bir işyeri hakkında daha olumlu hissedeceklerini söylüyor.

Üçte birinden fazlası, işverenlerinin bir uzmandan menopoz hakkında tavsiye almasını sağlamasını isterken, yüzde 31’i işverenlerinin bir menopoz politikası olmasını istiyor.

Menopoz döneminde meslektaşlarını desteklemek için hem kadınlar hem de erkeklerin daha donanımlı olması arzu ediliyor.

Üç veya daha fazla menopoz semptomu yaşayan kadınların yaklaşık yarısının yüzde 48 deneyimleri hakkında işyerinde kimseyle konuşmadığı tespit edilmiştir.

https://menopausesupport.co.uk/?page_id=1192

 

Paylaş:

Benzer İçerikler

Gösterilecek içerik bulunamadı!
İçeriklerimizi kaçırmamak için e-posta bültenimize ücretsiz abone olun!