Küresel Sendikalardan LGBTİ+ araç seti

Küresel konfederasyonlar ve sendikal birlikler işyerinde eşitlik ve güvenlik konusunda önemli ve ileri bir adım atarak, LGBTİ+ çalışanlar için geniş kapsamlı bir araç seti hazırladı.
Paylaş:
Necla Akgökçe
Necla Akgökçe
nakgokce@gmail.com

Hazırlanan araç seti 25 Haziran 2021’de yürürlüğe giren, işyerinde şiddet ve tacizi hedef alan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 Sayılı Sözleşmesiyle uyumluluk gösteriyor.

IL0’nun190 Sayılı Sözleşmesi ve 206 Sayılı Tavsiye Kararı toplumsal cinsiyet temelli şiddet de dahil olmak üzere herkesin şiddet ve tacizden uzak bir çalışma yaşamına sahip olma hakkını, tanıyan ilk uluslararası sözleşmedir. Bu sözleşme küresel olarak daha güvenli ve saygılı çalışma ortamları yaratmaya yönelik geniş bir çerçeve sunuyor.

Yeni araç seti ise LGBTİ+ bireylerin karşılaştığı farklı zorlukları göz önünde bulundurarak bu topluluğa yönelik şiddet ve tacizi ele alıyor. Set LGBTİ+ Kolaylaştırıcı Kılavuzu ve LGBTİ+ Katılımcı Çalışma Kitabı olmak üzere iki temel kaynaktan oluşuyor.

Sendikaları eyleme davet ediyor

LGBTİ+ Kolaylaştırıcı Kılavuzu, eğitimciler ve kolaylaştırıcılar için bir araç olarak düşünülmüş. LGBTİ+ çalışanlarına yönelik şiddet ve tacize ilişkin farkındalığı geliştirmek için tasarlanmış çeşitli etkinliklerin yer aldığı üç modülden oluşuyor.

Kılavuz, yalnızca farkındalığı artırmayı değil, aynı zamanda hem sendikalarda hem de işyerlerinde konunun anlamlı bir biçimde tartışılmasını ve proaktif önlemleri teşvik etmeyi amaçlıyor. Farklı bilgi düzeylerine hitap edecek şekilde yapılandırılmış olduğundan geniş bir kitle için erişilebilir ve etkili bir biçimde kullanılabilir nitelikte.

Katılımcı Çalışma Kitabı ise sendika üyeleri, LGBTİ+ çalışanlar ve aktivistler için bir kaynak. Bu çalışma kitabı da üç ana modüle ayrılıyor: Farkındalığın arttırılması, işyerinde eyleme geçilmesi ve sendika temelli eylemler.

Kolaylaştırıcı kılavuzunu tamamlayan her modül, LGBTİ+ bireylerin zayıf noktalarını, şiddet ve tacizin etkisini ve bu sorunlarla mücadeleye yönelik pratik stratejileri anlamaya odaklanan etkinlikleri içeriyor. Çalışma kitabı ise 190 No’lu sözleşmenin uygulanmasının ne kadar önemli olduğunun altını çizerek, kapsayıcı, saygılı çalışma ortamlarının yaratılmasını teşvik ediyor.

IndustriALL: Araç seti farkındalığı artıracak

IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Christine Olivier geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir açıklama yaparak şunları dile getirmişti: “IndustriALL, 190 Sayılı ILO Sözleşmesini desteklemeye kararlıdır. ILO190’ın onaylanması ve ulusal mevzuata uyarlanmasında sendikaların oynadığı önemli rolün farkındayız. Eğitmenlerin eğitimi için hazırlanan LGBTİ+ araç seti bu konuda farkındalığı artırmak ve sözleşme çerçevesinde eylemi kolaylaştırmak amacıyla diğer küresel sendikalarla işbirliği içinde geliştirilen geniş çabanın bir parçasıdır.”

İşyeri kültürüne eklemlenmesi

Bu kaynaklar aracılığıyla küresel sendikal birlikler dünya çapındaki sendikaları ve üyelerini LGBTİ+ çalışanlarının haklarını savunmak için güçlendirmeyi amaçlıyor ve 190 Sayılı Sözleşme’nin ilkelerinin yalnızca tanınmasını değil aynı zamanda işyeri kültürlerine aktif bir şekilde eklemlenmesini de sağlıyor.

Araç seti, cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri veya etnik kökenleri ne olursa olsun tüm çalışanların korku ve ayrımcılık olmadan çalışabileceği bir dünyaya doğru atılan birçok önemli adımdan biri.

https://www.industriall-union.org/global-unions-launch-toolkit-to-support-lgbtqi-workers-under-ilo-c190

Paylaş:

Benzer İçerikler

Sahra Altı Afrika’daki sendikaların kampanyalarında ve etkinliklerinde feminist yaklaşımları benimsemeleri neden önemlidir? Tanzanya’nın Darüsselam kentinde 17-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenen bölgesel konferansta, feminist fikirler çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve sendikal faaliyetlerde eşitlik için bazı olası stratejiler tartışıldı.
Hindistan’da, Atchutapuram Serbest Ticaret Bölgesi’ndeki Brandix India Apparel tekstil fabrikasında, yaklaşık 100 kadın işçi gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Aynı fabrikada iki ay önce de gaz sızıntısı yaşanmıştı. Güney Asya IndustriALL, patronları ve devleti gereken önlemleri almamakla suçladı.
İçeriklerimizi kaçırmamak için e-posta bültenimize ücretsiz abone olun!