kadın sendika lideri

Glasgow’da doğdu muhasebecilik eğitimi gördü. İngiltere Kadın Sendikalar Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı. Aylık Kadın İşçi dergisini kurdu. Sendika yöneticiliği ve genel sekreterliği yaptı. Bağımsız İşçi Partisi üyesiydi. Yaşamı boyunca kadın ücretlerinin yükseltilmesi erkeklerle eşitlenmesi için çalıştı.
Yaşamı boyunca işçi kadınların örgütlenmesi ve eğitimi ile uğraştı. Tabandaki işçinin eğitimine ve entelektüel birikimini sağlamaya önem verdiği için sendikal yönetimlerle arası bozuldu. AFL İşçi eğitimi bürosunu kurdu ama orada da çalışmaları kısıtlanarak, emekliliğe zorlandı. Ölene kadar bağımsız işçi eğitimlerini sürdürdü.
Çamaşırcılıkla başladı, Danimarka Kadın İşçiler Sendikası yönetimine geldi. Temizlik işçisi, çamaşırcı, bira, kibrit fabrikası işçisi kadınların çalışma koşullarının ve ücretlerinin yükseltilmesi için mücadele arkadaşlarıyla birlikte mücadele ettiler. Çoğu kez başardılar. Danimarka sendikal hareketinin öncülerinden Anna Olivia Christensen Niesen yaşamını yitirene kadar alandan kopmadı.
Bir işçi lideri, eğitim emekçisi ve aktivistiydi. New York 1 No’lu Yerel Kadın Tipografi Sendikası’nı kurdu ve tamamı erkeklerden oluşan Uluslararası Tipografi Sendikası’nda görev yapan ilk kadın oldu. Kadınların oy hakkı, işçi hakları ve Afro-Amerikan eşitliği gibi konuları yayımladığı New Haven Union gazetesini kurdu.
New York Troy’da tamamı yaka temizleyici kadınlardan oluşan Collar Laundry Union’ı  (Yaka Çamaşır Sendikası) kurdu. Daha sonra ütücüleri örgütledi. Ulusal İşçi Sendikası’nda uzman olarak çalıştı.  Yaşamı mücadele ile geçti.
Porto Rikolu sendika lideri, feminist, anarşist ve gazeteci. Tütün işçileri ile çalıştı, kadınların evlilik bağı olmaksızın kimi seveceklerini özgürce seçebileceklerini savundu. Kendi de öyle yaptı. Ülke tarihindeki en önemli grevleri örgütledi.  
İçeriklerimizi kaçırmamak için e-posta bültenimize ücretsiz abone olun!